fredag 21 september 2012

Kommunalråd förfärade över förhalad utjämning

Kristdemokratiska kommunstyrelseordföranden träffades i dag i Sävsjö för att utbyta erfarenheter, diskutera aktuella frågor och titta på goda exempel. Under dagen besöktes jobbhuset, ett projekt för att få unga och invandrare ut i arbete. Stefan Lagerqvist berättade om Sävsjö:s trädgård och visade några av de eleganta parkmiljöerna. Stefan Attefall deltog under del av dagen. Den fråga som väckte allra mest känslor är regeringens förhalande av införandet av nya utjämningssystemet. Moderaterna och dess ordförande i finansutskottet, Peter Norman, blockerar frågan. Innebär att exempelvis Sävsjö kommun årligen orättvist måste kompensera framför allt storstäder med motsvarande 15 miljoner om året. En förfärande orättvisa som fortsätter år efter år. På bilden från vänster Stefan Lagerqvist stadsträdgårdsmästare, Magnus Oscarsson Ödeshög, jag, Bengt Germundsson Markaryd, Torsten Larsson Vansbro, Peter Johansson Färgelanda.

söndag 9 september 2012

Vital 150 åring gratulerad

Roligt att idag fått vara med och gratulera en vital 150 årig, Vrigstad missionsförsamling, och att ta del av församlingens framåtanda och vision! När församlingen bildades 1862 var det i den mest expansiva perioden av hela regionens historia. Stambanan var på gång, det etablerades läkare, apotek, bank, kopparslagare....Hela bygden sprudlade av aktivitet och det fanns en entreprenörsanda med en vision för framtiden. Mitt i denna kreativitet fanns människor som också såg vikten av att också lyfta fram andliga värden och betjäna människor som hade det svårt. Under 150 år har det nu bedrivits ett målmedvetet arbete i den anda som präglade pionjärerna. Jag konstaterade idag på jubileumsgudtjänsten att med blick på framtiden behövs denna typ av verksamheter också nu och i framtiden. Framför allt för alla unga som behöver vägledning och stöd för att komma rätt i livet. Det finns idag ett stort behov av kunskap om grundläggande värden och tillfredsställelse av andliga behov.

torsdag 6 september 2012

Regionstyrelse har hamnat snett

Idag har regionstyrelsen utskott bestämt att marknadsföra tre av fyra logistiklägen kopplat till järnväg. Det fjärde, Stockaryds terminalen, får inte var med trots att det är större än de andra tre tillsammans. Det går inte undgå att fundera över orsaken. Beror det på att Stockaryds terminalen är elektrifierad, effektiv, lyckosam och modern att den ses som ett hot mot de andra? Tråkigt att man inte förstår att Stockaryds terminalen inte är ett hot utan ett starkt komplement som med sin speciella profil med att lasta råvaror direkt på tåg stärker de andras verksamhet med plåtburkar (containers). Nu blir det upp till Regionstyrelsen att visa kurage och förkasta förslaget!

onsdag 5 september 2012

Invigning av Biogas

Invigning av Sävsjö biogas har nu förättats av landshövding Minoo Akhtarzand. En nybyggd modern anläggning som kan producera biogas till 2000 fordon. Den gödsel som används till att göra biogas fraktas sedan tillbaka till gårdarna och blir en uppgraderad och bättre gödselprodukt än den som levererades in till Biogasanläggningen. Byggnationen är ett resultat av en god samverkan. Sävsjö kommun har gjort ett klimatinvesteringsprogram som vid tredje söktillfället fick 20 miljoner i stöd med så kallade "KLIMP-pengar". Några lokala bönder hade idéen om att bygga en biogasanläggning och hittade en stark samverkanspartner i Göteborgs energi. Denna samverkan har nu resulterat i Sveriges modernaste biogasanläggning som idag är i drift. Nästa steg är att se till att vi också får ett lokalt tappställe och en fordonsflotta i regionen som går på världens kanske mest miljövänliga bränsle, biogas!

tisdag 4 september 2012

Hemsjukvård tas över av kommun

En skatteväxling med landstinget på 34 öre (8,2 miljoner) för att ta över landstingets hemsjukvård beslutades idag av kommunstyrelsen i Sävsjö. Detta innebär att alla kommunbor i alla åldrar, med alla diagnoser och som inte kan ta sig till en vårdcentral får hjälp av kommunen under förutsättning av att man inte behöver sjukhusvård. För brukarna innebär kan detta bli bättre än idag eftersom det blir färre personal som kommer på hembesök och det blir en mer sammanhållen helhetsbild av vilka insatser som behöver göras. Med beslutet kan hemtjänstpersonal och vårdpersonal arbeta mer som team och ge en trygg omsorg, vård och rehabilitering. Kommunstyrelsen beslutade också att ställa sig bakom köpeavtal på 21.1 miljoner för skogsgården Bökås. I ett stort projekt ska Häradsvägen mellan Vallsjö kyrka och Norra Ljunga lyftas fram. Kommunen medfinansierar projektet med nästan 900 tusen och den totala projektkostnaden är nästan 3 miljoner.