onsdag 25 april 2012

Nya seniorbostäder Stockaryd kan bli verklighet

Nybyggda industrilokaler ska snart kunna erbjudas på Södra industriområdet i Sävsjö! Det är kommunens bolag som sköter industrifastigheter som föreslår kommunledningen att de ska få reservera en tomt på området för att där ta fram ett färdigt förslag på nybyggda allmänna industrilokaler vilket också KSU tyckte var en synnerligen god ide. Ett erbjudande om att köpa en tomt i Stockaryd var också något som KSU nappade på. Tomten ligger centralt Alldeles intill den fina Björnebergsparken och bara ett stenkast från vårdboendet Södergården och det gör denna lämplig för att kanske framöver bebygga med seniorbostäder.

tisdag 10 april 2012

Stor satsning på terminal och vägar vid dagens ks

Satsning på 9 miljoner för kapacitetsökning av Stockarydsterminalen var ett av dagens beslut på kommunstyrelsens sammanträde i Sävsjö. Det är Stockarydsterminalen AB som fortsätter att utvecklas och för att de ska kunna bygga nya spår behövs mer kapacitet i den allmänna anslutning till terminalområdet som kommunen ansvarar för. Kommunstyrelsen ställde också enigt upp och undertecknade ett yttrande om den arbetsplan för väg 761, Gamla Hjälmseryd-Stockaryd, som nu är färdig. Kommunstyrelsen ställer sig helt bakom förslaget till arbetsplan. Bland övriga ärenden kan noteras alla årsredovisningar, översiktsplan med mera.