torsdag 22 mars 2012

Nystart för 25-årig Samhällsförening

För 25 år sedan var jag med och bildade den då nya Stockaryds samhällsförening och var med som en av ledamöterna i styrelsen, det blev för mig startpunkten för ett samhällsengagemang som senare ledde in i politiken.

Ett av mina första uppdrag var att försöka förmå vår då aktiva s-märkta kulturpolitiker Monika Lesshammar att förlägga fler "Tisdagsnöjen" till orten. Min kontakt med politiken gav blodad tand och har tagit dimensioner som jag aldrig då kunnat ana. I kväll har jag som ledamot i valberedningen tillsammans med Ludwig Axelsson fått vara med och dra upp riktlinjer för en nystart. Ny ordförande och förnyelse i styrelsen och ett annat upplägg med koppling mot övriga föreningar och församlingar. Ska bli intressant att följa arbetet som den nya ledningen kommer att dra igång. Lycka till: Daniel Svärd, Gunvor Persson, Agneta Trybom, Linda Jägerhag, Doris Pettersson, Lennart Olsson, Ingela Claesson, Heidi Holmberg, Ludwig Axelsson och Sune Johansson! Hmm nu kanske jag själv riskerar att få dessa som en blåslampa i ändan!

tisdag 20 mars 2012

Cykla mellan orter, vegetarisk lunch och Stadshotell diskuteras i Sävsjö

Det kan bli möjligt att cykla och gå mellan alla tätorter i hela Sävsjö kommun om ksu får som de vill! Det är kommunens utvecklingsavdelning som tagit fram en prioriteringslista för utbyggnad av gång- och cykelvägar där siktet är inställt på att så småningom få ett helt sammanbundet GC-vägnät i kommunen. Kommunstyrelsens utskott ställer sig bakom detta och föreslår KS och fullmäktige att planen antas. Ett medborgarförslag om att det ska serveras vegetarisk lunch en gång i veckan på försök har utretts ordentligt. Frågan ska nu debatteras politiskt och därefter överlämnas till barn- och utbildningsnämnden att slutligt bestämma hur det ska bli. Ett erbjudande har kommit till kommunen från en känd företagare som vill att kommunen ska hyra in sig i del av Stadshotellet mot att företagaren köper hotellet och fyller övriga delar med verksamhet. Kommunstyrelsens utskott avvisade förslaget.

söndag 11 mars 2012

Anita uppmärksammad på kvinnodag

Tillsammans med Anna-karin Yngvesson fick jag förmånen att som representanter för kristdemokraterna i Sävsjö fira Internationella kvinnodagen genom att uppmärksamma Anita Ahnstedt. Hon fick blommor och diplom för sitt otroliga arbete i fotbollsklubben Hultsjö If Atom med att stärka flickors självkänsla. Detta var första gången som kristdemokraterna på detta sätt uppmärksammade internationella kvinnodagens genom att uppmärksamma någon kvinna som gjort något speciellt i kommunen.

Internationella kvinnodagen inträffar 8 mars varje år och uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen.

Den internationella kvinnodagen har en historia som går tillbaks till början av 1900-talet. Vid Förenta nationernas första internationella kvinnokonferens i Mexiko 1975 togs initiativ till att införa en gemensam kvinnodag. FN:s generalförsamling beslutade sedan om detta i en resolution 1977. Sedan 1978 finns 8 mars med som internationell kvinnodag på FN:s lista över högtidsdagar.

tisdag 6 mars 2012

Kollektivtrafik, turistbyråer och bostäder på KS

Det är angeläget med ett nytag för kollektivtrafiken enligt kommunstyrelsen i Sävsjö. Det bör finnas enhetligt biljettsystem även över länsgräns, en miniminivå på pendlingsmöjligheter mellan kommunhuvudorter och till regioncentran som Jönköping och Växjö. Förslagen kommer som nästa steg att föras fram i möte med landstinget på torsdag. Det blir ”Alltid Småland” i Sävsjö och Vrigstad Värdshus i Vrigstad som kommer att stå för turistbyråverksamheten även denna sommar enligt idag antagna anbud. Kommunens utvecklingsstrategi har som mål 50 nya innevånare varje år. För att göra detta möjligt och för att möta en ökande efterfrågan på fler attraktiva tomter samtalar nu kommunledningen om förslag till nya villaområden. En del i detta är en ny prislista för kommunala tomter vid Vallsjön.

Tyck till om bussar och tåg


Har Du något förslag på hur kollektivtrafiken kan bli bättre? Ska det vara möjligt att åka buss till lasarettet i Värnamo? Är det viktigt att kunna åka tåg till högskolor och universitet med fler turer och bättre tidtabell? När kan vi få en enhetligt biljettsystem också över länsgräns? När landstinget nu formar framtidens trafikförsörjningsprogram så bjuder de tillsammans med Sävsjö kommun in till ett dialogmöte torsdag 8 mars klockan 18.00 i kommunalhuset. Kom med och tala om vad Du tycker är viktigt!