söndag 26 februari 2012

Husföretagare och KSO driver på om bostadspolitik

Lika regler och avgifter på Höglandet för nybyggnation av villor och verksamhetslokaler kan bli ett av resultaten efter dagens möte mellan trähusföretagarna och ordförandena i kommunstyrelserna på Höglandet! Sedan sommaren har det funnits ett nätverk där trähusföretagen tillsammans med de ledande kommunpolitikerna samtalar om åtgärder för att få fart på Sveriges bostadsbyggande. I september genomfördes ett möte med bostadsministern och det noteras att regeringen nu tillsatt utredningar som analyserar de områden som lyftes fram. Det handlar om enklare byggregler, om att förenkla den kommunala processen vid byggnation, planberedskap med mera.

Fredagens möte konstaterar att detta inte är tillräckligt och det krävs betydligt mer och snabbare åtgärder för att få fart på bostadsbyggandet och för att rädda en för hela Sverige viktig bransch. Som nästa steg kommer nätverket att analysera möjligheter och effekter med en sänkt byggmoms, det kommer att ordnas en överläggning med näringsminister Annie Lööf och statssekreterare Ulf Perbo på bostadsdepartementet. Höglandskommunerna kommer att undersöka möjligheten att ha lika regler, blanketter och avgifter för byggnation av villor och verksamhetslokaler.

Som arbetsgrupp för nätverket och referensgrupp för regeringens utredningar har utsetts Anders Lindholm Eksjöhus, Mikael Olsson TMF/Myresjöhus, Hans Persson Willa Nordic, Mikael Gustafsson Regionförbundet, Lennart Bogren Kommunstyrelsens ordförande Eksjö kommun, Stefan Gustafsson kommunstyrelsens ordförande Sävsjö kommun.

Nätverket kommer på detta sätt fortsätta arbetet för att både på kort och långsikt få bättre förutsättningar för en viktig bransch och för mer bostadsbyggande!

tisdag 21 februari 2012

Gymansie, bostäder, energi och kost på KSU

Har idag varit ett ovanligt långt möte med ovanligt lite konkreta beslut när kommunstyrelsens utskott i Sävsjö hade sitt februarisammanträde. Det har varit en rad överläggningar i för Sävsjö viktiga framtidsfrågor med utvecklingsstrategin som resonansbotten. Vi är överens med företrädare för barn- och utbildningsnämnd och förvaltning att Aleholmsskolan är viktig och ska utvecklas än mer framöver. Vi har dragit igång ett arbete för fler bostäder där exploatering av nya tomter i helt nya områden för både villor och hyresrätter är en viktig del. Även utveckling av ny industrimark kommer att föreslås. Ett formellt uppdrag är nu beslutat om att ta fram en avsiktsförklaring tillsammans med Vetlanda för ett kommunaltekniskt samarbete. Arbetet med ett nytt kostpolitiskt program är igångsatt där vi kommer att titta närmare på kostnader för att servera mer ekologisk och närproducerad mat. Framförallt är målet att ha en kost som upplevs som riktigt god, som har lite tillsatser men mycket naturliga råvaror av hög kvalitet.

fredag 17 februari 2012

Hägglund står upp för nytt utjämningssytem

Efter en rad ageranden har jag idag fått möjlighet att tillsammans med mina kollegor Magnus Oscarson och Peter Johansson träffa vår partiledare Göran Hägglund med stab för överläggningar om kommunal utjämning. Ett bra möte där han tydligt deklarerade att han står bakom det nya förslaget till utjämningssystem. Han kommer att driva denna frågan hårt i kommande överläggningar med de andra allianspartierna för att förslaget inte ska sinkas utan införas från år 2013. Detta är förstås en stor framgång och är ett viktigt steg i att ge landets kommuner och landsting möjlighet att ge en bra vård och omsorg till alla utifrån likvärdiga förutsättningar. Frågan är nu vad säger folkpartister, moderter centerpartister i regeringen? Vilka åtgärder har dessa partier gjort lokalt i kommunerna för att låta Borg Reinfeldt med flera förstå att detta är en avgörande välfärdsfråga och en fråga som handlar om vi ska hålla ihop landet? Vi kommer förstås i valet 2014 tydligt upplysa väljarna om hur de olika partierna har agerat i frågan!

onsdag 15 februari 2012

Full fart på nyföretagande

I Nyföretagarbarometern som utförs av Nyföretagarcentrum klättrar Sävsjö kommun från plats 180 till 93:e plats. Detta ger oss en förstaplacering på Höglandet. Därefter kommer Eksjö kommun på plats 149, Tranås 168, Nässjö 259, Vetlanda 264 och Aneby på plats 286. Nyföretagarbarometern tas fram av NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, och mäter på basis av Bolagsverkets data antalet nyregistrerade företag i Sverige. Rankingen grundar sig på antalet nystartade företag per 1000 invånare.

tisdag 7 februari 2012

Gårdsbelysningar satsning på landsbygd

Det ska inte bara vara ljust i stan på nätterna utan också på landet. Därför har kommunstyrelsen idag beslutat att alla i Sävsjö kommun som vill installera en gårdsbelysning får 3.000 kronor i bidrag och sedan kontinuerlig service och skötsel. Detta är ett beslut i linje med den utvecklingsstrategin och görs för att öka trivsel och inflyttning till kommunen. Ett ytterligare beslut i US:ens anda var byggnation av nya förskoleplatser i en ombyggnation av det som kallas ”Kristinaskolan”. På agendan var också beslut om digitalisering av kommunens biograf, satsning på bussparkeringar vid turistattraktion med mera.

"Att ta från de rika och ge till de fattiga"

En debattartikel och ett brev till Göran Hägglund om behovet av att få fart på regeringens arbete med det nya utjämningssystemet har rönt stor uppmärksammhet och många har hört av sig och flera media rapporterar. I radio jönköping finns en längre intervju. Min bedömning är att vi kommer få se en rad politiska utspel och ageranden om detta de närmaste veckorna. Roligast denna gång måste var dagens saga i radio jönköpings morgonprogram.

Även om jag förstår att det är ironi så känner jag mig hedrad över jämförelsen med Karl-Bertil Jonsson, måtte slutet bli lika positivt som i den klassiska tecknade julsagan ;-)