onsdag 19 december 2012

Äntligen ny utjämning!

Snart två år efter att utjämningskommitten överlämnade sitt förslag, så har idag finansmarknadsminister Peter Norman presenterat regeringens förslag. Det följer i huvudsak utredningens eniga förlag och kommer att skapa mer likvärdiga villkor för Sveriges kommuner och landsting att erbjuda grundläggande välfärd som skola, förskola och omsorg! Om ytterligare ett år kommer förslaget att träda i kraft! Talesättet säger att ”den som väntar på något gott kan inte vänta för länge” Vi har väntat och hoppats länge och nu känns det verkligen ÄNTLIGEN! Att notera är att för Sävsjö ger det nya systemet 1596:- mer per innevånare när det är fullt genomfört! Min övertygelse är att om inte Kristdemokraterna gått i bräschen för denna förändring med Bengt Germundsson i spetsen för utredningen och med oss övriga som ivriga påtryckare på regeringen så det inte kommit något så bra förslag som det som presenterats idag. Frågan är om ens det kommit något alls? Läs gärna mer om detaljerna på regeringens hemsida.

tisdag 18 december 2012

Hjärtstartare, turistbyrå och tomter

Sävsjö fortsätter sin satsning på att växa! Ett exempel på detta är att kommunstyrelsens utskott idag, för att få fler bostäder, beslutat om att ordna nya attraktiva tomter i Vallsjöns närhet. Intressant att notera är att i media sammanställd SCB-statistik visar att kommunen är en attraktiv ort för boende. Sävsjö är den bland grannkommunerna på Höglandet, som sett över längre tid, har bäst befolkningsutveckling! Utskottet beslutade idag också om att turistbyråverksamheten ska bedrivas på entreprenad och att verka för att få fler hjärtstartare utplacerade i kommunen

Låt länsstyrelsen i Jönköping vara kvar

Jag uppmanar min partikollega och civilminister Stefan Attefall(kd) att snarast lägga förslaget om att slå samman länsstyrelserna i Jönköping och Linköping längst ner i byrålådan. Vi har idag ett bra samarbete med Länsstyrelsen i Jönköping och ser att närheten till myndigheten har ett stort värde för kommunen och för företagen. För oss i Sävsjö är det senaste positiva exemplet på vårt samarbete byggnationen av kommunens första biogasanläggning! Utifrån regionperspektivet så kommer kommuner, landsting och regionförbund att samlas i en kraftfull regionkommun från nästa mandatperiod. Det vore snöpligt om vi då samtidigt förlorar en närvarande och effektiv statlig myndighet i länet. Låt Länsstyrelsen i Jönköping vara kvar!

tisdag 4 december 2012

Framtidsplaner och klimat i fokus

Framtidsplaner var fokus när både utskott och kommunstyrelse i Sävsjö idag har haft möten. Bland annat diskuterades en närmare samordning mellan teknisk förvaltning och kultur- och fritidsförvaltning, framtidens skola och barnomsorg och en mer samlad näringslivsorganisation. Förslag om motionsslinga för barfotalöpning väckte ingen större entusiasm men en dokumentärfilm om Sävsjöprofilen Elna Nilsson ska tas fram. Ett förslag till detaljplan för mer bostäder centralt i Sävsjö fick gehör för utställning. Den riktigt stora frågan vid dagens möte var ett nytt förslag till Energi- och klimatstrategi. Sävsjö är redan idag i framkant inom klimatområdet genom stora investeringar som Biogasanläggning och Stockarydsterminalen. Genom den nya strategin tas nya steg för att kommunen ska nå internationella, nationella och regionala klimatmål. Ett av dessa är det så kallade Borgmästaravtalet som kommunen undertecknat och som innebär en minskning av koldioxidutsläppen med 20% till 2020.

tisdag 20 november 2012

Samråd om GC-väg och jobb för fler bostäder

Möjligheten för kommuninvånare att i Sävsjö kommun lämna så kallade medborgarförslag är en flitigt utnyttjad möjlighet. När kommunstyrelsens utskott idag hade sitt sammanträde nobbade man av bla riskerna för skärsår ett förslag om att bygga bana för barfotalöpning. Däremot fick förslag från Rörviks samhällsförening om en gång- och cykelväg i samhället ett positivt gensvar och kommunen lovar att ordna ett möte med trafikverket och samhällsföreningen. Det beslutades att köpa en tomt där det nu finns en brandskadad fastighet och det jobbas vidare med nya detaljplaner för att få fler bostäder. Efter att utskottet varit på Vallsjöskolan för att äta en skollunch deltogs man i en intressant framtidskonferens med Navid Modiri, Martin Bolander, Catharina Rydberg Lilja m fl.

tisdag 6 november 2012

Offensiv budget och biogas på kommunstyrelse

Kommunstyrelsen var helt enig när de idag beslutade om en offensiv och framtidsinriktad budget. Det satsas ytterligare 3 miljoner på förskolan, 4 miljoner på gymnasieskola och vuxenutbildning och 4 miljoner extra på försörjningsstöd. Familjebadet får ny vattenrutschbana och ishallen helt ny belysning. Inom äldreomsorgen kommer startas en ombyggnad av Göransgården. Bland kommunstyrelsens övriga beslut kan noteras en överenskommelse med Fordonsgas AB. Denna innebär att det i anslutning till biogasanläggningen kommer att byggas upp en biogasmack som blir klar tidigt i vår. Detta innebär att det nu är helt rätt att börja fundera över bilbyte till fordon som kan köra på lokalt producerad biogas!

onsdag 24 oktober 2012

Ta omgående initiativ till att göra barnkonventionen till lag!

En härlig utmaning att få tala inför Sävsjöborna på FN-dagen! Jag delade med mig av en personlig berättelse om migrationsverkets förskräckligt dåliga hantering av den synskadade lilla flickan Nadina, en hantering i bjärt kontrast med den barnkonvention som Sverige står bakom. Mitt tal landade i en uppmuntran om att fortsatt visa ett varmt hjärta och en omsorg om framförallt barnen. Jag riktade en stark uppmaning till riksdag och regering att omgående ta initiativ till att göra barnkonventionen till svensk lag!

tisdag 23 oktober 2012

Jobbhus och nyttig mat tema på utskott

Ett intressant besök på ”Jobbhuset” var starten på en heldag med kommunstyrelsens utskott i Sävsjö. Jobbhuset är en av kommunens satsningar för att få invandrare och ungdomar i sysselsättning. Här finns flera bra verksamheter under samma tak där exempelvis projekt "Ingjuta" är en av de framgångsrika samarbetena mellan EU, kommun, arbetsförmedling och näringsliv. Samtal om kostpolitik har varit ett av dagens ”heta” ämnen och ett färdigt förslag till kostpolitiskt program ska nu skickas ut på remiss. Samtalen landade i att utskottet beslutade slopa målet att öka andelen ekologiska livsmedel till förmån för mer närproducerat.

fredag 5 oktober 2012

Hängslen, livrem och säkerhetsnål

Trött men tillfreds åter hemma efter två bra dagar i Örebro med "kommunernas bank" kommuninvest. Har varit mycket matnyttig information om kommunekonomi, olika risker, omvärldsanalys med mera. Deras budskap är att det kan bli oroligt under en lång tid och uppmanar kommuner att i högre grad binda lån och göra det upp på bindningstider av 20 år i synnerhet om det är kopplat till speciella långsiktiga (riskfyllda)investeringar. Det de ser som de största utmaningar för kommunerna är att hantera äldreboomen, åldriga VA-system och uppbyggnad av energianläggningar. Ett vanligt kommunalt problem är att man ska ha hängslen, livrem och säkerhetsnål när man gör investeringar med följd att det blir överdimensionerat och kostar sen under lång tid stora onödiga pengar. Finns många kommunala exempel på för stora fjärrvärmeanläggningar som med sin storlek blir olönsamma och en lång barlast för sin kommun. Även vi i Sävsjö har ramlat i denna fälla och ett exempel är bygget av vårt fina reningsverk Djupadal som har långt större kapacitet än det som någonsin kommer utnyttjas.

fredag 21 september 2012

Kommunalråd förfärade över förhalad utjämning

Kristdemokratiska kommunstyrelseordföranden träffades i dag i Sävsjö för att utbyta erfarenheter, diskutera aktuella frågor och titta på goda exempel. Under dagen besöktes jobbhuset, ett projekt för att få unga och invandrare ut i arbete. Stefan Lagerqvist berättade om Sävsjö:s trädgård och visade några av de eleganta parkmiljöerna. Stefan Attefall deltog under del av dagen. Den fråga som väckte allra mest känslor är regeringens förhalande av införandet av nya utjämningssystemet. Moderaterna och dess ordförande i finansutskottet, Peter Norman, blockerar frågan. Innebär att exempelvis Sävsjö kommun årligen orättvist måste kompensera framför allt storstäder med motsvarande 15 miljoner om året. En förfärande orättvisa som fortsätter år efter år. På bilden från vänster Stefan Lagerqvist stadsträdgårdsmästare, Magnus Oscarsson Ödeshög, jag, Bengt Germundsson Markaryd, Torsten Larsson Vansbro, Peter Johansson Färgelanda.

söndag 9 september 2012

Vital 150 åring gratulerad

Roligt att idag fått vara med och gratulera en vital 150 årig, Vrigstad missionsförsamling, och att ta del av församlingens framåtanda och vision! När församlingen bildades 1862 var det i den mest expansiva perioden av hela regionens historia. Stambanan var på gång, det etablerades läkare, apotek, bank, kopparslagare....Hela bygden sprudlade av aktivitet och det fanns en entreprenörsanda med en vision för framtiden. Mitt i denna kreativitet fanns människor som också såg vikten av att också lyfta fram andliga värden och betjäna människor som hade det svårt. Under 150 år har det nu bedrivits ett målmedvetet arbete i den anda som präglade pionjärerna. Jag konstaterade idag på jubileumsgudtjänsten att med blick på framtiden behövs denna typ av verksamheter också nu och i framtiden. Framför allt för alla unga som behöver vägledning och stöd för att komma rätt i livet. Det finns idag ett stort behov av kunskap om grundläggande värden och tillfredsställelse av andliga behov.

torsdag 6 september 2012

Regionstyrelse har hamnat snett

Idag har regionstyrelsen utskott bestämt att marknadsföra tre av fyra logistiklägen kopplat till järnväg. Det fjärde, Stockaryds terminalen, får inte var med trots att det är större än de andra tre tillsammans. Det går inte undgå att fundera över orsaken. Beror det på att Stockaryds terminalen är elektrifierad, effektiv, lyckosam och modern att den ses som ett hot mot de andra? Tråkigt att man inte förstår att Stockaryds terminalen inte är ett hot utan ett starkt komplement som med sin speciella profil med att lasta råvaror direkt på tåg stärker de andras verksamhet med plåtburkar (containers). Nu blir det upp till Regionstyrelsen att visa kurage och förkasta förslaget!

onsdag 5 september 2012

Invigning av Biogas

Invigning av Sävsjö biogas har nu förättats av landshövding Minoo Akhtarzand. En nybyggd modern anläggning som kan producera biogas till 2000 fordon. Den gödsel som används till att göra biogas fraktas sedan tillbaka till gårdarna och blir en uppgraderad och bättre gödselprodukt än den som levererades in till Biogasanläggningen. Byggnationen är ett resultat av en god samverkan. Sävsjö kommun har gjort ett klimatinvesteringsprogram som vid tredje söktillfället fick 20 miljoner i stöd med så kallade "KLIMP-pengar". Några lokala bönder hade idéen om att bygga en biogasanläggning och hittade en stark samverkanspartner i Göteborgs energi. Denna samverkan har nu resulterat i Sveriges modernaste biogasanläggning som idag är i drift. Nästa steg är att se till att vi också får ett lokalt tappställe och en fordonsflotta i regionen som går på världens kanske mest miljövänliga bränsle, biogas!

tisdag 4 september 2012

Hemsjukvård tas över av kommun

En skatteväxling med landstinget på 34 öre (8,2 miljoner) för att ta över landstingets hemsjukvård beslutades idag av kommunstyrelsen i Sävsjö. Detta innebär att alla kommunbor i alla åldrar, med alla diagnoser och som inte kan ta sig till en vårdcentral får hjälp av kommunen under förutsättning av att man inte behöver sjukhusvård. För brukarna innebär kan detta bli bättre än idag eftersom det blir färre personal som kommer på hembesök och det blir en mer sammanhållen helhetsbild av vilka insatser som behöver göras. Med beslutet kan hemtjänstpersonal och vårdpersonal arbeta mer som team och ge en trygg omsorg, vård och rehabilitering. Kommunstyrelsen beslutade också att ställa sig bakom köpeavtal på 21.1 miljoner för skogsgården Bökås. I ett stort projekt ska Häradsvägen mellan Vallsjö kyrka och Norra Ljunga lyftas fram. Kommunen medfinansierar projektet med nästan 900 tusen och den totala projektkostnaden är nästan 3 miljoner.

tisdag 21 augusti 2012

Mark, bostäder, mat och vatten på utskott

Mark, mat, vatten och bostäder och en rad andra angelägna frågor var på agendan när kommunstyrelsens utskott började sitt höstarbete idag. Köparen av skogsgården Bökås, Bert-Åke Eriksson, var med på mötet. Han ger hela 21.1 miljoner för denna och har ambitionen att vårda fastigheten på ett mycket fint sätt. Det har beslutats om regler för kommande livsmedelsupphandling. En skrivelse till stöd för IM-hemmet i Vrigstad kommer att skickas till IM:s styrelse. Som så ofta i Sävsjö handlade sammanträdet om tomter och bostäder. Det har bland annat varit en dialog med Sävebo om framtidsplaner, prissättning av arrendetomter vid Vallsjön och byggnation vid Allgunnen i Rörvik.

Skön semester som gett återhämtning och energi

Inspirerande att få ta tag i höstens olika utmaningar efter en skön semester! Våren var tuff med en svår sjukdomsperiod. Under sommaren har krafterna successivt återvänt och jag känner mig nu så gott som helt återställd! Har varit underbart att få njuta av dagar på Öland, en semestertripp runt Hadangervidda och mycket härlig njutartid hemma i Stockaryd med omnejd.

söndag 8 juli 2012

Smart direktkoppling till Köpenhamn med Öresundståg

Vid ett "familjeråd" på fredagskvällen bestämdes att på lördagen göra en resa över dagen med Öresundståg till Köpenhamn. Vi fick en härlig heldag med bland annat god mat, jazzmusik, shopping och förstås blev det wienerbröd med choklad till fikat. Vid ett besök på Guinnessmuséet fick jag tillfälle att fika med världens tyngsta man och fick lite goda råd om vad som krävs för att gå upp i vikt ;-) Kontstaterar att åka tåg är ett bekvämt ressätt och med Öresundstågen är det billigt och effektivt. En förhoppning är att det framöver ska gå att åka direkt från Stockaryd och Sävsjö. Jönköpings länstrafik för samtal med Öresundstågens huvudman, Skånetrafiken, och förväntan är att dessa leder till konkreta resultat. Tills vidare måste på- och avstigning ske i Alvesta. I väntan på Öresundstågen borde ledningen för Jönköpings länstrafik visa handlingskraft och omgående se till att tågen ankommer till Alvesta anpassat till Öresundstågens tidtabell!

söndag 1 juli 2012

Medvind, imponerande arrangemang

Roligt att idag hämta hem Frida och Johan som varit på UV-scoutlägret "Medvind"! Ett imponerande arrangemang som bygger på att massor av ledare tar ledigt för att med ideellt arbete natt och dag se till att över 4 tusen ungdomar får en oförglömlig lägervecka. Är förstås en stor upplevelse men också en nyttig erfarenhet för unga människor att under en vecka få leva under primitiva omständigheter, få umgås med nya kompisar, ta ansvar för att allt praktiskt ska fungera med mera. En förutsättning för att det ska fungera är att man tar hjälp av varandra, ingen kan göra allt utan det handlar om att hjälpa och stötta varandra. Som förälder känner man en stor tacksamhet till alla fantastiska ledare, sponsorer, markägare, församlingar med flera som gjort detta, för våra ungdomar, så viktiga arrangemang möjligt!

torsdag 28 juni 2012

Säljer skogsgård för 21 miljoner

Hela 21.1 miljoner får Sävsjö kommun vid försäljningen av skogsgården Bökås i Södra kommundelen! Bökås är en gård på över 200 hektar som kommunen bjöd ut i april och intresset för denna försäljning har varit stort. I slutändan kom 11 anbud in och det högsta anbudet låg hela 37% över den värdering som tidigare gjorts av gården. Köpare är Bert-Åke Eriksson och Madelene Olsson Eriksson, Hovås Göteborg. De bedöms som mycket seriösa köpare och finns sedan tidigare etablerade i kommunen genom ägande av mark i Vrigstadområdet. Beslutet om detta har tagits enhälligt av dagens kommunstyrelse och ärendet går vidare till fullmäktige som slutligt tar beslutet i september. Kommunstyrelsen har också beslutat om inköp av en ny traktor till parkenheten och fått en information av den nya gata- och parkchefen Anna Wiksten.

söndag 24 juni 2012

Bättre och bättre dag för dag.....

Äntligen börjar krafterna så sakta återvända efter den mest tuffa period som jag någonsin upplevt. Påskdagens kväll fick jag den influensa som härjade i bygderna. Detta i en period då jag kände mig allmänt sliten och var inne i ett lättare skow i min tarmsjukdom, Ulcerös kollit, som jag levt med i minst 14 år. Influensan satte sig också i mage och tarm och gav inte med sig förrän efter flera veckor och det efter behandling med antibiotika. Magen och tarmar var fortsatt helt ur spel och vid besök på Eksjö lasarett med omfattande undersökningar konstaterades att hela tjocktarmen var inflammerad och dessutom sårig. Läkare ordnade omedelbar inläggning för att påbörja behandling både mot inflammation och för att med dropp bättra på skraltiga blodvärden. Efter en vecka började behandlingen ge resultat och det kändes så roligt och hoppfullt att få åka hem. Besvikelsen var förstås stor när jag efter några dagar började bli sämre trots kvalificerad behandling. Onsdag 30 maj var jag så dålig att jag fick åka in till lasarettet akut och min läkare Jörgen Tholstrup konstaterade att behandlingen fungerar ej ”Inflammationen löper amok”. I detta läge fanns bara ett val kvar och det var operation. Förberedelser påbörjades omgående och redan på torsdagen genomfördes denna som innebar att hela tjocktarmen (1,5 meter) togs bort och man satte istället dit en stomi. Under hela den här delen av min livsresa har det förstås varit tufft med en kraftig viktminskning på ungefär 15 kg, mycket smärta, stora påfrestningar för i synnerhet min fru och familj. Men det har varit förunderligt att hela tiden känna ett inre lugn. Jag har känt mig innesluten i Guds omsorg och uppmuntrad av att så många människor visat omsorg, haft med mig i sina förböner, skickat blommor, besökt och hört av sig på olika sätt. Är fantastiskt med verkliga vänner! På jobbet har politiska kollegor huggit i och jobbat mer än vanligt och i synnerhet kommunchef Per Thörnqvist har axlat ett stort ansvar när jag inte kunnat vara med. I mitt eget parti, Kristdemokraterna har flera klivit fram och tagit ett stort ansvar. Det visar för mig att vi visserligen alla är oersättliga men vi är minsann inte oumbärliga! Ibland kanske det till och med är riktigt bra att andra får utrymme att kliva fram och visa vad de kan! Det är för mig fantastiskt kul att åter så smått få börja komma tillbaka till ett normalt liv. Roligt att få börja jobba och träffa goda vänner igen. Underbart att få känna sig frisk, faktum är att jag nu inser att operation var det bästa som kunde hända och att jag med den också blev helt frisk från den Ulcerösa kollit som varit ett bekymmer i så många år. Jag är helt frisk och behöver inte äta någon medicin över huvudtaget! Nu är den stora utmaningen att försöka komma upp i normal vikt och det är en riktigt god utmaning som innebär mycket glass, ostkaka nyponsoppa med grädde med mera ;-)

onsdag 25 april 2012

Nya seniorbostäder Stockaryd kan bli verklighet

Nybyggda industrilokaler ska snart kunna erbjudas på Södra industriområdet i Sävsjö! Det är kommunens bolag som sköter industrifastigheter som föreslår kommunledningen att de ska få reservera en tomt på området för att där ta fram ett färdigt förslag på nybyggda allmänna industrilokaler vilket också KSU tyckte var en synnerligen god ide. Ett erbjudande om att köpa en tomt i Stockaryd var också något som KSU nappade på. Tomten ligger centralt Alldeles intill den fina Björnebergsparken och bara ett stenkast från vårdboendet Södergården och det gör denna lämplig för att kanske framöver bebygga med seniorbostäder.

tisdag 10 april 2012

Stor satsning på terminal och vägar vid dagens ks

Satsning på 9 miljoner för kapacitetsökning av Stockarydsterminalen var ett av dagens beslut på kommunstyrelsens sammanträde i Sävsjö. Det är Stockarydsterminalen AB som fortsätter att utvecklas och för att de ska kunna bygga nya spår behövs mer kapacitet i den allmänna anslutning till terminalområdet som kommunen ansvarar för. Kommunstyrelsen ställde också enigt upp och undertecknade ett yttrande om den arbetsplan för väg 761, Gamla Hjälmseryd-Stockaryd, som nu är färdig. Kommunstyrelsen ställer sig helt bakom förslaget till arbetsplan. Bland övriga ärenden kan noteras alla årsredovisningar, översiktsplan med mera.

torsdag 22 mars 2012

Nystart för 25-årig Samhällsförening

För 25 år sedan var jag med och bildade den då nya Stockaryds samhällsförening och var med som en av ledamöterna i styrelsen, det blev för mig startpunkten för ett samhällsengagemang som senare ledde in i politiken.

Ett av mina första uppdrag var att försöka förmå vår då aktiva s-märkta kulturpolitiker Monika Lesshammar att förlägga fler "Tisdagsnöjen" till orten. Min kontakt med politiken gav blodad tand och har tagit dimensioner som jag aldrig då kunnat ana. I kväll har jag som ledamot i valberedningen tillsammans med Ludwig Axelsson fått vara med och dra upp riktlinjer för en nystart. Ny ordförande och förnyelse i styrelsen och ett annat upplägg med koppling mot övriga föreningar och församlingar. Ska bli intressant att följa arbetet som den nya ledningen kommer att dra igång. Lycka till: Daniel Svärd, Gunvor Persson, Agneta Trybom, Linda Jägerhag, Doris Pettersson, Lennart Olsson, Ingela Claesson, Heidi Holmberg, Ludwig Axelsson och Sune Johansson! Hmm nu kanske jag själv riskerar att få dessa som en blåslampa i ändan!

tisdag 20 mars 2012

Cykla mellan orter, vegetarisk lunch och Stadshotell diskuteras i Sävsjö

Det kan bli möjligt att cykla och gå mellan alla tätorter i hela Sävsjö kommun om ksu får som de vill! Det är kommunens utvecklingsavdelning som tagit fram en prioriteringslista för utbyggnad av gång- och cykelvägar där siktet är inställt på att så småningom få ett helt sammanbundet GC-vägnät i kommunen. Kommunstyrelsens utskott ställer sig bakom detta och föreslår KS och fullmäktige att planen antas. Ett medborgarförslag om att det ska serveras vegetarisk lunch en gång i veckan på försök har utretts ordentligt. Frågan ska nu debatteras politiskt och därefter överlämnas till barn- och utbildningsnämnden att slutligt bestämma hur det ska bli. Ett erbjudande har kommit till kommunen från en känd företagare som vill att kommunen ska hyra in sig i del av Stadshotellet mot att företagaren köper hotellet och fyller övriga delar med verksamhet. Kommunstyrelsens utskott avvisade förslaget.

söndag 11 mars 2012

Anita uppmärksammad på kvinnodag

Tillsammans med Anna-karin Yngvesson fick jag förmånen att som representanter för kristdemokraterna i Sävsjö fira Internationella kvinnodagen genom att uppmärksamma Anita Ahnstedt. Hon fick blommor och diplom för sitt otroliga arbete i fotbollsklubben Hultsjö If Atom med att stärka flickors självkänsla. Detta var första gången som kristdemokraterna på detta sätt uppmärksammade internationella kvinnodagens genom att uppmärksamma någon kvinna som gjort något speciellt i kommunen.

Internationella kvinnodagen inträffar 8 mars varje år och uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen.

Den internationella kvinnodagen har en historia som går tillbaks till början av 1900-talet. Vid Förenta nationernas första internationella kvinnokonferens i Mexiko 1975 togs initiativ till att införa en gemensam kvinnodag. FN:s generalförsamling beslutade sedan om detta i en resolution 1977. Sedan 1978 finns 8 mars med som internationell kvinnodag på FN:s lista över högtidsdagar.

tisdag 6 mars 2012

Kollektivtrafik, turistbyråer och bostäder på KS

Det är angeläget med ett nytag för kollektivtrafiken enligt kommunstyrelsen i Sävsjö. Det bör finnas enhetligt biljettsystem även över länsgräns, en miniminivå på pendlingsmöjligheter mellan kommunhuvudorter och till regioncentran som Jönköping och Växjö. Förslagen kommer som nästa steg att föras fram i möte med landstinget på torsdag. Det blir ”Alltid Småland” i Sävsjö och Vrigstad Värdshus i Vrigstad som kommer att stå för turistbyråverksamheten även denna sommar enligt idag antagna anbud. Kommunens utvecklingsstrategi har som mål 50 nya innevånare varje år. För att göra detta möjligt och för att möta en ökande efterfrågan på fler attraktiva tomter samtalar nu kommunledningen om förslag till nya villaområden. En del i detta är en ny prislista för kommunala tomter vid Vallsjön.

Tyck till om bussar och tåg


Har Du något förslag på hur kollektivtrafiken kan bli bättre? Ska det vara möjligt att åka buss till lasarettet i Värnamo? Är det viktigt att kunna åka tåg till högskolor och universitet med fler turer och bättre tidtabell? När kan vi få en enhetligt biljettsystem också över länsgräns? När landstinget nu formar framtidens trafikförsörjningsprogram så bjuder de tillsammans med Sävsjö kommun in till ett dialogmöte torsdag 8 mars klockan 18.00 i kommunalhuset. Kom med och tala om vad Du tycker är viktigt!

söndag 26 februari 2012

Husföretagare och KSO driver på om bostadspolitik

Lika regler och avgifter på Höglandet för nybyggnation av villor och verksamhetslokaler kan bli ett av resultaten efter dagens möte mellan trähusföretagarna och ordförandena i kommunstyrelserna på Höglandet! Sedan sommaren har det funnits ett nätverk där trähusföretagen tillsammans med de ledande kommunpolitikerna samtalar om åtgärder för att få fart på Sveriges bostadsbyggande. I september genomfördes ett möte med bostadsministern och det noteras att regeringen nu tillsatt utredningar som analyserar de områden som lyftes fram. Det handlar om enklare byggregler, om att förenkla den kommunala processen vid byggnation, planberedskap med mera.

Fredagens möte konstaterar att detta inte är tillräckligt och det krävs betydligt mer och snabbare åtgärder för att få fart på bostadsbyggandet och för att rädda en för hela Sverige viktig bransch. Som nästa steg kommer nätverket att analysera möjligheter och effekter med en sänkt byggmoms, det kommer att ordnas en överläggning med näringsminister Annie Lööf och statssekreterare Ulf Perbo på bostadsdepartementet. Höglandskommunerna kommer att undersöka möjligheten att ha lika regler, blanketter och avgifter för byggnation av villor och verksamhetslokaler.

Som arbetsgrupp för nätverket och referensgrupp för regeringens utredningar har utsetts Anders Lindholm Eksjöhus, Mikael Olsson TMF/Myresjöhus, Hans Persson Willa Nordic, Mikael Gustafsson Regionförbundet, Lennart Bogren Kommunstyrelsens ordförande Eksjö kommun, Stefan Gustafsson kommunstyrelsens ordförande Sävsjö kommun.

Nätverket kommer på detta sätt fortsätta arbetet för att både på kort och långsikt få bättre förutsättningar för en viktig bransch och för mer bostadsbyggande!

tisdag 21 februari 2012

Gymansie, bostäder, energi och kost på KSU

Har idag varit ett ovanligt långt möte med ovanligt lite konkreta beslut när kommunstyrelsens utskott i Sävsjö hade sitt februarisammanträde. Det har varit en rad överläggningar i för Sävsjö viktiga framtidsfrågor med utvecklingsstrategin som resonansbotten. Vi är överens med företrädare för barn- och utbildningsnämnd och förvaltning att Aleholmsskolan är viktig och ska utvecklas än mer framöver. Vi har dragit igång ett arbete för fler bostäder där exploatering av nya tomter i helt nya områden för både villor och hyresrätter är en viktig del. Även utveckling av ny industrimark kommer att föreslås. Ett formellt uppdrag är nu beslutat om att ta fram en avsiktsförklaring tillsammans med Vetlanda för ett kommunaltekniskt samarbete. Arbetet med ett nytt kostpolitiskt program är igångsatt där vi kommer att titta närmare på kostnader för att servera mer ekologisk och närproducerad mat. Framförallt är målet att ha en kost som upplevs som riktigt god, som har lite tillsatser men mycket naturliga råvaror av hög kvalitet.

fredag 17 februari 2012

Hägglund står upp för nytt utjämningssytem

Efter en rad ageranden har jag idag fått möjlighet att tillsammans med mina kollegor Magnus Oscarson och Peter Johansson träffa vår partiledare Göran Hägglund med stab för överläggningar om kommunal utjämning. Ett bra möte där han tydligt deklarerade att han står bakom det nya förslaget till utjämningssystem. Han kommer att driva denna frågan hårt i kommande överläggningar med de andra allianspartierna för att förslaget inte ska sinkas utan införas från år 2013. Detta är förstås en stor framgång och är ett viktigt steg i att ge landets kommuner och landsting möjlighet att ge en bra vård och omsorg till alla utifrån likvärdiga förutsättningar. Frågan är nu vad säger folkpartister, moderter centerpartister i regeringen? Vilka åtgärder har dessa partier gjort lokalt i kommunerna för att låta Borg Reinfeldt med flera förstå att detta är en avgörande välfärdsfråga och en fråga som handlar om vi ska hålla ihop landet? Vi kommer förstås i valet 2014 tydligt upplysa väljarna om hur de olika partierna har agerat i frågan!

onsdag 15 februari 2012

Full fart på nyföretagande

I Nyföretagarbarometern som utförs av Nyföretagarcentrum klättrar Sävsjö kommun från plats 180 till 93:e plats. Detta ger oss en förstaplacering på Höglandet. Därefter kommer Eksjö kommun på plats 149, Tranås 168, Nässjö 259, Vetlanda 264 och Aneby på plats 286. Nyföretagarbarometern tas fram av NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, och mäter på basis av Bolagsverkets data antalet nyregistrerade företag i Sverige. Rankingen grundar sig på antalet nystartade företag per 1000 invånare.

tisdag 7 februari 2012

Gårdsbelysningar satsning på landsbygd

Det ska inte bara vara ljust i stan på nätterna utan också på landet. Därför har kommunstyrelsen idag beslutat att alla i Sävsjö kommun som vill installera en gårdsbelysning får 3.000 kronor i bidrag och sedan kontinuerlig service och skötsel. Detta är ett beslut i linje med den utvecklingsstrategin och görs för att öka trivsel och inflyttning till kommunen. Ett ytterligare beslut i US:ens anda var byggnation av nya förskoleplatser i en ombyggnation av det som kallas ”Kristinaskolan”. På agendan var också beslut om digitalisering av kommunens biograf, satsning på bussparkeringar vid turistattraktion med mera.

"Att ta från de rika och ge till de fattiga"

En debattartikel och ett brev till Göran Hägglund om behovet av att få fart på regeringens arbete med det nya utjämningssystemet har rönt stor uppmärksammhet och många har hört av sig och flera media rapporterar. I radio jönköping finns en längre intervju. Min bedömning är att vi kommer få se en rad politiska utspel och ageranden om detta de närmaste veckorna. Roligast denna gång måste var dagens saga i radio jönköpings morgonprogram.

Även om jag förstår att det är ironi så känner jag mig hedrad över jämförelsen med Karl-Bertil Jonsson, måtte slutet bli lika positivt som i den klassiska tecknade julsagan ;-)

söndag 15 januari 2012

Verkligt ledarskap bristvara

Det är bekymmersamt att det är en så stor brist på gott ledarskap i många sammanhang. Det syns i många företag, i vård, omsorg och skola, inom föreningslivet och inte minst inom politiken. Jag förundras över att personer som i många fall har funnits i ledande positioner under lång tid beter sig som om de inte ens gått baskursen i ledarskap. Josefine Arenius uttryckte i en intervju häromdagen "Den största bristen i ledarskap i dag handlar om mod. Mod att gå framåt och mod att lyssna och ställa frågor till dem runtomkring. Ett gott ledarskap är lyssnande och har tydlighet, ödmjukhet, analysförmåga och driv. Alla sammanhang jag varit med i har drivits av någon med en tydlig vision som man velat dela. Utan en sådan faller det.". Bra uttryckt! många, inklusive mig själv, behöver mer av detta!

onsdag 11 januari 2012

Borgmästaravtal på årets första KS

Undertecknande av ett "Borgmästaravtal" var huvudnummret när kommunstyrelsen i Sävsjö samlades för årets första sammanträde. Sävsjö har med undertecknandet lovat att tillsammans med en rad andra kommuner inom EU se till att minska utsläppen av koldioxid med 20% till 2020. På mötet gjordes en genomgång av ansvar och funktion utifrån KS roll som kommunens krisledningsnämnd. Som en del i att arbeta mer offensivt i linje med den nyss antagna US:en (utvecklingsstrategin) så beslutades om att ta fram projektförslag inom kreativa och kulturella näringar. Alla nämnder och styrelse får i uppdrag att ta fram minst tre projekt var inom detta område. I övrigt bestämdes att anta strategi för e-samhälle och att ingå i nytt e-råd i Jönköpings län. Politikerna i kommunen är angelägna om att ta tillvara modern digital teknik för att bli mer medborgarvänliga, effektiva och spara miljön. Det samtalades också om ett förslaget att servera vegetarisk kost en dag i veckan i skolan. Bestämdes att kommunens Välfärdsråd ska belysa ärendet ur ett hälsoperspektiv innan beslut.

onsdag 4 januari 2012

Folkfest vid stationsinvigning

Trots stormen "Emil" med regn och rusk så blev invigningen av den nya dubbelriktade persontågstrafiken med tillhörande nybyggt "stopp Stockaryds station" en formidabel folkfest. Många prominenta talare lovordade satsningen. Efter att fullmäktiges ordförande Ingvar Jarfjord klippt bandet och förklarat stationen för invigd var det över 100 personer som besökte det intilliggande stationscaféet för att få sig en bit loktårta och värmande kaffe. Nu återstår att se till att det blir rejält med tågturer med bra tidtabell och att orten och dess omland verkligen nyttjar denna nya möjlighet! Dagens invigning är under alla omständigheter en stor framgång för alla oss som under upp mot 15 år kämpat för att få till en bra dubbelriktad trafik Nässjö-Alvesta med stopp i Stockaryd!

söndag 1 januari 2012

Tid för utvärdering och att blicka framåt

Många gånger har vi hört sägas "Nytt år och nya möjligheter". Själv brukar jag inte göra något stort nummer av det här med nyår men det är naturligt en tid för eftertanke och att blicka framåt. Har, utöver sedvanligt nyårsfirande med vänner, ägnat nyårsafton och nyårsdagen att läsa min första e-bok Tomas Sjödins "Tusen olevda liv finns inom mig". Har dessutom lyssnat till Tomas som var Vinterpratare på nyårsafton i radion. Efter läst och lyssnat blir jag märkbart tagen av de djupa och tänkvärda tankar som förmedlas om orden "före" och "efter". Om att livet aldrig kan bli detsamma men det kan bli bra, om att skölja bort sin likgiltighet, om den stora hemligheten är att allt är försonat och vi kan lugnt ägna oss år det närvarande, "ta ett liv i sänder och veta att det är gott nog". Önskar att jag detta kommande år kan leva mitt liv helhjärtat och med ett lite djupare och större perspektiv på tillvaron och inse och välja det som verkligen är viktigt och betyder något.