tisdag 13 december 2011

Läsplattor och lucia

Luciafirande och e-tema präglade årets sista möte med kommunstyrelsens utskott i Sävsjö. Först startade en utbildning i att använda läsplattor istället för tryckta dokument. Sedan beslutades om att anta strategi för e-samhälle och att ingå i nytt e-råd i Jönköpings län. Motivet är att politikerna i kommunen är angelägna om att vara i framkant när det gäller att ta tillvara modern digital teknik för att bli mer medborgarvänliga, effektiva och spara miljön. Ger perspektiv och eftertanke att i paus lyssna till barn från Vallsjöskolan som bjöd oss på ett fint luciaprogram i kommunens cafeteria.

På agendan i övrigt fanns allt från gårdsbelysningar till alla som flyttar till landsbygden, inflyttarservice, handikappanpassat resecentrum och förslag om att satsa på kreativa och kulturella näringar i kommunen.

tisdag 6 december 2011

Allt från FN:s åtta milleniemål till ristippar på KS


Allt från Sävsjö kommuns roll i arbetet för att förverkliga FN:s åtta milleniemål till samtal om ristippar var på agendan vid dagens kommunstyrelse i Sävsjö. Kommunstyrelsen föreslår nu att Sävsjö kommun ska vara med i SKL internationals Millenniekommunkampanj. Bakgrunden är att FN satt upp åtta konkreta mål för att halvera jordens fattigdom Exempelvis att alla ska gå i grundskola, ökad jämställdhet, minskad barnadödlighet. Kommunstyrelsen vill öka engagemanget för en bättre värld men också med detta verka för att skapa ännu mer av tolerans och öppenhet också i den egna kommunen utifrån mål i den nyss antagna "US:en".

På dagordningen fanns fler stora frågor och det beslutades att ta fram en strategi för hållbar utveckling och beslutades att skicka en skrivelse till regeringen om långsiktiga ekonomiska villkor för kommunerna. Bland de mindre ärendena men i andra avseende viktiga frågorna så beslutades om en strategi för turistverksamhet, pengar till två byalagssatsningar och ristippar.
Se gärna filmen på Youtube om FN:s milleniemål