torsdag 10 november 2011

Barn och unga prioriteras i budget

Kommunstyrelsens beslut om budget för 2012 har sikte på 10 år och innehåller en rad framtidssatsningar. Barn, unga och familjer är en prioriterad grupp och det blir nu fler lärare, nya datorer i skolan, fler platser i barnomsorgen, ombyggnation av Kristinaskolan, Ljungaskolan får vara kvar med mera. En speciell tjänst som kvinnofridshandläggare inrättas för att särskilt jobba med situationer där det är våld i nära relationer. Att notera är att det denna gång var en överenskommelse mellan Kristdemokrater, Centern och Socialdemokraterna. Bland övriga beslut kan märkas att Sävsjö som första kommun i länet ställt sig bakom en avsiktsförklaring om att ta över hela landstingets ansvar för hemsjukvården.