torsdag 20 oktober 2011

Vinnande koncept med vision

Har medverkat med en föreläsning på temat "Vinnande koncept för en Kristdemokratisk vision" på en kommun och landstingsledningsdag i SKL-huset Stockholm. Intresset över landet är stort över den positiva utveckling som har varit i Sävsjö kommun. Har under dagen också lyssnat till Maria Larsson som berättar att i höstbudgetens åtgärder som är riktade till hushållen så går 98 % till de som har lägst inkomster. Höjt bostadstillägg för pensionärer, höjt bostadsbidrag till barnfamiljer och höjt bostadsbidrag till unga utan barn. Schysst tycker jag!

onsdag 19 oktober 2011

Spadtag för tågtrafik höjdpunkt för KSU


Medverkan på första spadtaget för nya perronger i Stockaryd och för ett helt nytt tågsystem var dagens höjdpunkt för kommunstyrelsens utskott. Det var barn från en förskoleklass på orten som fick äran att ta första spadtaget.

Under dagen har sedan beslutats om en rad åtgärder för att göra VA-systemet mer robust. En del i detta är att det föreslås installation av UV-ljus till Sävsjö och Vrigstad vattenverk för att helt utesluta möjligheten till parasiter i dricksvattnet, bekymmer som funnits i andra kommuner över landet. Försäljning föreslås av markområde och spår vid Stockarydsterminalen till Stora Enso för 17 miljoner. Inom fritidsområdet bestämdes att göra en översiktlig utredning om möjligheterna att förbättra värmesystem och anslutning av Sävsjö ishall till fjärrvärmenätet.

onsdag 12 oktober 2011

Alkoholkonsumtion bland unga oroar

Idag fått del av ny drogvaneundersökning för gymnasiets årskurs 2 i Sävsjö kommun. Höjer på ögonbrynen över att 60% dricker alkohol 2 ggr i månaden eller mer och lika många intensivkonsumerar alkohol en gång om året eller mer. 40 % uppger dessutom att föräldrarna tycker det är ok att de dricker. Endast 10 % uppger att föräldrarna säger helt nej. Är oroande när vi väger in att alkohol är inkörsport till andra droger. Frågan är förstås än en gång vad som bör göras för att förändra detta.

fredag 7 oktober 2011

Konstruktiv dialog med bostadsminister


Fredag förmiddag var det överläggningar mellan bostadsminister Stefan Attefall, husföretagen och alla KS-ordföranden på Höglandet. Bakgrunden är att bostadsbyggandet i Sverige inte på många år har varit i närheten av behovet och företagen nu genomför stora neddragningar som minskar kapaciteten ytterligare. För Höglandet är produktion av småhus en viktig näringsgren och det drabbar regionen hårt när det nu sker stora uppsägningar. Under ett antal månader har det med Sävsjö som bas växt fram ett starkt nätverk för husföretag och kommunstyrelseordföranden på Höglandet. Tillsammans har bland annat gjorts en debattartikel som publicerats på SVD brännpunkt. Dialogen kommer att fortsätta utifrån utmaning från ministern om att nätverket kan få vara en referensgrupp för fortsatt dialog med ministern i bostadspolitiska frågor i allmänhet och villkor för småhustillverkning i synnerhet.

onsdag 5 oktober 2011

Stockarydsterminalen är med på Nordic Rail


Regionens mest framgångsrika terminal, Stockarydsterminalen, marknadsför sig på den stora mässan Nordic Rail i Jönköping!

Terminalen är ett samarbetsprojekt som utvecklats långt bättre än alla prognoser. Genom att finnas på den stora mässan kan nu knytas nya kontakter till kunder och företag som vill etablera sig i detta område. Det som gör konceptet intressant för många är att terminalen erbjuder en elektrifierad direktanslutning till Stambanan både för norr och söderegående trafik.

I montern finns en snygg blomsteruppsättning som Stefan Lagerqvist har fixat. Som syns på bilden är det riktigt roligt att berätta om Stockarydsterminalen!

tisdag 4 oktober 2011

Kommunalisering av hemsjukvård på agendan

Det största samtalsämnet på dagens möte med kommunstyrelsen var kommunalisering av hemsjukvården. Det pågår ett arbete om detta i länet och inom en månad kommer en avsiktsförklaring vara klar för beslut i länets kommuner och landsting. Fördelarna är att kommunal hemtjänst och landstingets hemsjukvård kan samordnas inom kommunen och det blir därmed effektivare och den som behöver hjälp har då endast en kontakt istället för två. Det blir också en bättre närhet och tillgänglighet. En fara är möjligtvis att kostnaden kan stiga med en åldrande befolkning och att det kan vara svårt för mindre kommuner att få tag i kompetent personal. Delårsrapport per den sista augusti var också på agendan och det kan konstateras att de stora nämnderna har svårt att hålla sig inom sina ramarnas men totalt är ändå läget ganska hyggligt på grund av bättre skatteutfall. I övrigt beslutades om ansvariga utgivare för webb-tv och lite andra ärenden av mer formell karaktär.