torsdag 28 juli 2011

Framsteg i överläggningar om tåg


Projekt Tågstopp Södra stambanan med nya tågstationer i Moheda, Lammhult och Stockaryd har nu tagit ett ytterligare viktigt steg mot förverkligande. Trots att finansiering ännu inte är fullt klar kommer första spadtaget att tas i Moheda 2 augusti. Syftet med projektet är att underlätta för människor att arbetspendla, studera, göra fritidsresor och att underlätta resor över länsgränsen mellan Kronobergs- och Jönköpings län. Projektet har tidigare kostnadsberäknat till cirka 40 miljoner kronor men nya beräkningar visar på att det kommer att kosta upp mot 56 miljoner. Trafikverkets har också redovisat svårigheter med att finansiera sin del.

Vid nya överläggningar idag har Trafikverket lovat att öka sin del i medfinansieringen med 3,5 miljoner, kommunerna är överens om att i avtalet skriva in en fordran på Trafikverket med alla de kostnader som hör till stambanan, signaler med mera. Utöver detta kommer det att göras en begäran till organisationen ”Sveriges kommuner och landsting” om att uppta förhandlingar med regeringen om att trafikverket får medel att slutföra ingångna avtal. Nya avtal ska tas fram med dessa utgångspunkter och därefter får fullmäktige i de tre kommunerna ta ställning till projektets medfinanisering. Detta är ett väsentligt bättre läge än tidigare och min förhoppning är att projektet genomförs och att vi kan inviga den nya tågtrafiken i december som planerat!

lördag 23 juli 2011

Demokratin får aldrig ge vika

Det är med bestörtning som vi tar del av de ofattbara och mycket tragiska terrordåden i vårt grannland Norge. Ännu en gång har våldet lämnat mycket djupa sår i vårt samhälle och vi har fått ett exempel på att personer som syns i det offentliga livet är utsatta för hot. Det känns särskilt tungt att angreppet har skett mot engagerade unga politiker som är det finaste vi har i ett demokratiskt samhälle.
Våra tankar och böner går först och främst till alla drabbade familjer och anhöriga. Ett dåd som detta är ett angrepp på demokratins fundament och det är viktigt att vi alla som är demokratins bärare inte någonsin ger vika!

måndag 11 juli 2011

Trafikverket sätter kommuner i svårt dilemma


Kommunpolitikerna i Sävsjö tvingade till extra sammanträden efter att Trafikverket backat på finansiering av tågprojekt. I veckan har kommunstyrelsens utskott haft sammanträde och i augusti blir det extra kommunstyrelse och fullmäktige. Det är stor besvikelse bland kommunpolitikerna över att Trafikverket i sista stund har meddelat att de inte har pengar att finansiera sin del i projektet ”TSS tågtrafik på södra stambanan.” Det är Växjö, Alvesta och Sävsjö kommuner som tillsammans med Trafikverket under några år arbetat med ett EU-projekt som ska avslutas under hösten. Projektet innebär nya plattformar i Stockaryd, Lammhult och Moheda och en tågtrafik med 12 dubbelturer varje dag. Mål på sikt kan bli 18 dubbelturer med moderna elektrifierade tåg i en pendel Växjö-Jönköping över Höglandet. Under hela projekttiden har deltagarna varit överens om att Trafikverket står för alla kostnader som hör till spår, signalsystem, plattformsbygge och kommunerna för infrastrukturen omkring med parkeringar, anslutningsvägar med mera. Första spadtag för plattformsbygge i Moheda är planerat till 2 augusti. I dagsläget är det 12 nya miljoner i investering för Sävsjö kommun som måste fram och ytterligare 2,3 miljoner som ska lånas ut till Trafikverket. I ett möte med Trafikverket har de fått i hemläxa att försöka få fram en större medfinansiering. Helt klart verkar vara att Sävsjö kommun får göra en stor utökad finansiering som blir en kännbar och stor investering. Denna får ses som inträdesbiljetten till en av de viktigaste kommunikationssatsningarna som gjorts i kommunen!

söndag 3 juli 2011

Ompröva omgående neddragning av Försäkringskassa

Försäkringskassan har avviserat att de efter semestern drar ner verksamheten i Sävsjö till ett minimum. Utan att samråda med oss i kommunen så gör de drastiska försämringar av en viktig samhällsservice. Detta är förstås helt oacceptabelt och därför har jag i brev till generaldirektör, minister och lokalt ansvariga påpekat detta. Beslutet är dessutom en ren provokation mot regeringens förslag 2009 om att alla så långt möjligt ska ha tillgång till likvärdig service. Jag uppmanar försäkringskassan att omgående ompröva sitt beslut och istället påbörja arbete för förbättrad servicenivå i Sävsjö kommun!
Läs brevet till försäkringskassan på denna länk