tisdag 21 juni 2011

Utvecklingsstrategi med sikte 2020

En konkret utvecklingsstrategi med sikte på tillväxt har idag beslutats i kommunstyrelsens utskotts sista sammanträde innan sommaruppehållet. 11.400 kommuninvånare 2020, fler arbetstillfällen, satsningar på utbildning, en bra kommunal verksamhet, trygghet och trivsel är några av de områden som finns i planen. Dagens sammanträde hade över 30 punkter på dagordningen och det var många intressanta och viktiga beslut. Utskottet tycker det är självklart att införa en parboendegaranti i kommunens vårdboenden, tillgängligheten vid Sävsjö ishall ska bli riktigt bra, VA-utbyggnad vid Vallsjön och reservvatten till Sävsjö och ny vattenförsörjning till Stockaryd är några exempel på ärenden. Sävsjö Trädgård är ett riksbekant varumärke och det förstärks nu ännu mer genom att det kommer att bli en plantskola vid den vackra ån som rinner genom Sävsjö centrum. Utvecklingsstrategin kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida www.savsjo.se.

tisdag 7 juni 2011

Plusprognos för 2010 men tufft 2011

Ekonomi för 2011 och 2012 var ett av de stora ärendena på kommunstyrelsens sista sammanträde före sommaruppehållet. Delårsrapporten för innevarande år visar på att socialnämnd har bekymmer med höga kostnader för försörjningsstöd och skolan för ökade kostkostnader. Även snöröjningen har gett högre utgifter än de som fanns i budget för 2011. Sammantaget ger dock en god arbetsmarknad ökade skatteintäkter och prognosen är fortsatt ett plusresultat för hela kommunen på ca 1 miljon. Budgetramarna för nämnderna är uppräknade med alla merkostnader samtidigt finns ett effektiviseringskrav på 0,5 procent på nettoramen som förstås upplevs som en tuff utmaning.

söndag 5 juni 2011

Ljungaskolans avslutning i hetluften

Med kort varsel har skolledningen på Ljungaskolan i Sävsjö valt att flytta skolavslutningen till Kulturhuset efter påtryckningar från två muslimska familjer. Detta har gett starka reaktioner från upprörda föräldrar och elever som tycker det känns bra att få ha en traditionell avslutning i kyrkan med ”Den blomstertid nu kommer”. Sävsjö kommun har en generös inställning till flyktingmottagning och gjort stora insatser för att skapa en god integration. När skolledningen på Ljungaskolan viker ner sig för påtryckningar får det en oönskad effekt där en del personer upplever invandrare som ett hot mot vår kultur och tradition. Vi behöver skolledare som vågar stå upp för vårt kristna kulturarv och förklara vikten av att bejaka och ha kunskap om kulturarvet. Jag tror det är lättare att visa respekt för andras kulturarv om jag förstår mitt eget.