tisdag 31 maj 2011

Det finns mycket klokskap ute i buskarna!

När regionförbunder för någon vecka sedan hade en seminariedag om regioner så ställdes en fråga till landstingsstyrelsens ordförande om han kunde tänka sig att lämna ut regionfrågan på remiss till länets kommuner. Per-Anders Johansson otvetydiga svar var att "Landstinget har inte för avsikt att lyssna på folk i varende buske". Det är förstås ett häpnadsväckande resonemang av en styrelseordförande i Landstinget. Självklart finns det mycket kloka tankar och synpunkter ute bland länets kommuner och företag. Ett sådant uttryckssätt visar också på en skrämmande "Von oben attityd" som inte passar för en förtroendevald politiker. Därför har Andreas Sturesson, kommunalråd i Jönköping och jag idag skickat ett öppet brev till Landstingsstyrelsen där vi uppmanar dem att lyssna på kommuner och näringsliv innan beslut.
Läs hela det öppna brevet på denna länk

söndag 29 maj 2011

Liv efter abort ger dilemma

Under några veckor har sjukvårdspersonal gett hemska beskrivningar av hur foster som lever efter abort hanteras. Sköterskor som ser ett barn med hjärta som pulserar och barn som ibland kvider och kippar efter andan vet inte hur de ska hantera situationen. Någon virar in det döende barnet i en filt, en annan beskriver hur man lägger barnet på sköljbänken tills det självdör. I Sverige är det fri abort till vecka 18 och med tillstånd från socialstyrelsen möjligt upp till vecka 22. Nästan alla sena aborter får tillstånd. Idag har det i några fall gått att rädda barn så tidigt som från vecka 21. Dessa fakta passar inte Svensk journalistkår och inte heller alla rödstrumpor och därför blir det inte någon som helst uppståndelse i media. Den makabra situationen tigs helt medvetet ner. Men dessa fakta går inte komma ifrån därför är det hög tid att socialministern visar handlingskraft och gör ännu kraftfullare insatser för att Sverige ska få ner de aborttal som är de högsta i Europa. Göran Hägglund måste också visa modet att initiera ett respektfullt samtal om abortgränser utifrån kristdemokraternas fundament "varje människas unika och okränkbara värde".

tisdag 24 maj 2011

Nya bostäder, rastplats och strategier

Trafikverket och kommunen är nu överens om att ordna en ny rastplats vid infarten till Sävsjö. Det är vid 127:an alldeles nere vid slottsruinen och den badplats som finns där som rastplatsen ska bli. Detta enligt beslut i dag med kommunstyrelsens utskott. Det beslutades också om att föreslå fullmäktige att ge det kommunala bostadsbolaget, Sävebo, en borgen på 20 miljoner för byggnation av bostäder vid tomten mitt emot Konsum i Sävsjö. Utskottet har beslutat att ny planerings- och utvecklingschef blir Kristin Nilsdotter Isaksson. Preliminära budgetramar för 2012 är beslutade och presenteras i morgon vid en "budgetavspark"

En stor del av dagens möte med kommunstyrelsens utskott har handlat om kommunens framtida inriktning och politiken är överens om att lämna ut översiktsplan på samråd och att jobba vidare politiskt med ny utvecklingsstrategi och tillväxtplan. I nästa steg inbjuds alla politiska partier till en samtalskväll den 14 juni.

söndag 22 maj 2011

Välförtjänt vitsippspris

Den stora musik- och teaterfestivalen för utvecklingsstörda personer "Sten Sturefestivalen" har i år fått vitsippspriset!
Det är sannerligen en värdig mottagare. Festivalen sprider glädje bland både deltagare och medborgare och bidrar med att förmedla värden om alla människors unika och okränkbara värde.

För mig personligen ligger festivalen varmt om hjärtat eftersom jag för många år sedan hade förmånen att vara intiativtagare. Countrybandet Ulster som var en del av daglig verksamhet och under mitt ansvar och Biskopsboteatern var under många år i Danmark på en sådan här festival. Tillsammans bestämde vi att försöka arrangera något motsvarande i Sävsjö. Detta lyckades väl och har nu blivit en god tradition och i år 2011 hölls den 11:e festivalen. Många föreningar, privatpersoner, kyrka och företag är engagerade i festivalen. Det är beundransvärt att så många ställer upp för att festivalen ska kunna genomföras.

torsdag 5 maj 2011

4 områdespoliser i samverkansavtal

En uppdaterad handlingsplan om samverkan mellan polis och kommun har tagits fram Nu har jag och höglandspolisens chef Åke Linnér underteckant denna som har ett stort fokus på att försöka minska användning av droger framförallt bland unga.

En ny viktig del i planen är att det nu finns noterat att det ska finnas fyra områdespoliser i Sävsjö kommun. Det kommer att ordnas regelbundna avstämningsmöten för att se till att planen fullföljs. Det är en stor framgång för kristdemokraterna att det finns ett avtal om fyra områdespoliser eftersom det var ett av partiets vallöften.