tisdag 13 december 2011

Läsplattor och lucia

Luciafirande och e-tema präglade årets sista möte med kommunstyrelsens utskott i Sävsjö. Först startade en utbildning i att använda läsplattor istället för tryckta dokument. Sedan beslutades om att anta strategi för e-samhälle och att ingå i nytt e-råd i Jönköpings län. Motivet är att politikerna i kommunen är angelägna om att vara i framkant när det gäller att ta tillvara modern digital teknik för att bli mer medborgarvänliga, effektiva och spara miljön. Ger perspektiv och eftertanke att i paus lyssna till barn från Vallsjöskolan som bjöd oss på ett fint luciaprogram i kommunens cafeteria.

På agendan i övrigt fanns allt från gårdsbelysningar till alla som flyttar till landsbygden, inflyttarservice, handikappanpassat resecentrum och förslag om att satsa på kreativa och kulturella näringar i kommunen.

tisdag 6 december 2011

Allt från FN:s åtta milleniemål till ristippar på KS


Allt från Sävsjö kommuns roll i arbetet för att förverkliga FN:s åtta milleniemål till samtal om ristippar var på agendan vid dagens kommunstyrelse i Sävsjö. Kommunstyrelsen föreslår nu att Sävsjö kommun ska vara med i SKL internationals Millenniekommunkampanj. Bakgrunden är att FN satt upp åtta konkreta mål för att halvera jordens fattigdom Exempelvis att alla ska gå i grundskola, ökad jämställdhet, minskad barnadödlighet. Kommunstyrelsen vill öka engagemanget för en bättre värld men också med detta verka för att skapa ännu mer av tolerans och öppenhet också i den egna kommunen utifrån mål i den nyss antagna "US:en".

På dagordningen fanns fler stora frågor och det beslutades att ta fram en strategi för hållbar utveckling och beslutades att skicka en skrivelse till regeringen om långsiktiga ekonomiska villkor för kommunerna. Bland de mindre ärendena men i andra avseende viktiga frågorna så beslutades om en strategi för turistverksamhet, pengar till två byalagssatsningar och ristippar.
Se gärna filmen på Youtube om FN:s milleniemål

torsdag 10 november 2011

Barn och unga prioriteras i budget

Kommunstyrelsens beslut om budget för 2012 har sikte på 10 år och innehåller en rad framtidssatsningar. Barn, unga och familjer är en prioriterad grupp och det blir nu fler lärare, nya datorer i skolan, fler platser i barnomsorgen, ombyggnation av Kristinaskolan, Ljungaskolan får vara kvar med mera. En speciell tjänst som kvinnofridshandläggare inrättas för att särskilt jobba med situationer där det är våld i nära relationer. Att notera är att det denna gång var en överenskommelse mellan Kristdemokrater, Centern och Socialdemokraterna. Bland övriga beslut kan märkas att Sävsjö som första kommun i länet ställt sig bakom en avsiktsförklaring om att ta över hela landstingets ansvar för hemsjukvården.

torsdag 20 oktober 2011

Vinnande koncept med vision

Har medverkat med en föreläsning på temat "Vinnande koncept för en Kristdemokratisk vision" på en kommun och landstingsledningsdag i SKL-huset Stockholm. Intresset över landet är stort över den positiva utveckling som har varit i Sävsjö kommun. Har under dagen också lyssnat till Maria Larsson som berättar att i höstbudgetens åtgärder som är riktade till hushållen så går 98 % till de som har lägst inkomster. Höjt bostadstillägg för pensionärer, höjt bostadsbidrag till barnfamiljer och höjt bostadsbidrag till unga utan barn. Schysst tycker jag!

onsdag 19 oktober 2011

Spadtag för tågtrafik höjdpunkt för KSU


Medverkan på första spadtaget för nya perronger i Stockaryd och för ett helt nytt tågsystem var dagens höjdpunkt för kommunstyrelsens utskott. Det var barn från en förskoleklass på orten som fick äran att ta första spadtaget.

Under dagen har sedan beslutats om en rad åtgärder för att göra VA-systemet mer robust. En del i detta är att det föreslås installation av UV-ljus till Sävsjö och Vrigstad vattenverk för att helt utesluta möjligheten till parasiter i dricksvattnet, bekymmer som funnits i andra kommuner över landet. Försäljning föreslås av markområde och spår vid Stockarydsterminalen till Stora Enso för 17 miljoner. Inom fritidsområdet bestämdes att göra en översiktlig utredning om möjligheterna att förbättra värmesystem och anslutning av Sävsjö ishall till fjärrvärmenätet.

onsdag 12 oktober 2011

Alkoholkonsumtion bland unga oroar

Idag fått del av ny drogvaneundersökning för gymnasiets årskurs 2 i Sävsjö kommun. Höjer på ögonbrynen över att 60% dricker alkohol 2 ggr i månaden eller mer och lika många intensivkonsumerar alkohol en gång om året eller mer. 40 % uppger dessutom att föräldrarna tycker det är ok att de dricker. Endast 10 % uppger att föräldrarna säger helt nej. Är oroande när vi väger in att alkohol är inkörsport till andra droger. Frågan är förstås än en gång vad som bör göras för att förändra detta.

fredag 7 oktober 2011

Konstruktiv dialog med bostadsminister


Fredag förmiddag var det överläggningar mellan bostadsminister Stefan Attefall, husföretagen och alla KS-ordföranden på Höglandet. Bakgrunden är att bostadsbyggandet i Sverige inte på många år har varit i närheten av behovet och företagen nu genomför stora neddragningar som minskar kapaciteten ytterligare. För Höglandet är produktion av småhus en viktig näringsgren och det drabbar regionen hårt när det nu sker stora uppsägningar. Under ett antal månader har det med Sävsjö som bas växt fram ett starkt nätverk för husföretag och kommunstyrelseordföranden på Höglandet. Tillsammans har bland annat gjorts en debattartikel som publicerats på SVD brännpunkt. Dialogen kommer att fortsätta utifrån utmaning från ministern om att nätverket kan få vara en referensgrupp för fortsatt dialog med ministern i bostadspolitiska frågor i allmänhet och villkor för småhustillverkning i synnerhet.

onsdag 5 oktober 2011

Stockarydsterminalen är med på Nordic Rail


Regionens mest framgångsrika terminal, Stockarydsterminalen, marknadsför sig på den stora mässan Nordic Rail i Jönköping!

Terminalen är ett samarbetsprojekt som utvecklats långt bättre än alla prognoser. Genom att finnas på den stora mässan kan nu knytas nya kontakter till kunder och företag som vill etablera sig i detta område. Det som gör konceptet intressant för många är att terminalen erbjuder en elektrifierad direktanslutning till Stambanan både för norr och söderegående trafik.

I montern finns en snygg blomsteruppsättning som Stefan Lagerqvist har fixat. Som syns på bilden är det riktigt roligt att berätta om Stockarydsterminalen!

tisdag 4 oktober 2011

Kommunalisering av hemsjukvård på agendan

Det största samtalsämnet på dagens möte med kommunstyrelsen var kommunalisering av hemsjukvården. Det pågår ett arbete om detta i länet och inom en månad kommer en avsiktsförklaring vara klar för beslut i länets kommuner och landsting. Fördelarna är att kommunal hemtjänst och landstingets hemsjukvård kan samordnas inom kommunen och det blir därmed effektivare och den som behöver hjälp har då endast en kontakt istället för två. Det blir också en bättre närhet och tillgänglighet. En fara är möjligtvis att kostnaden kan stiga med en åldrande befolkning och att det kan vara svårt för mindre kommuner att få tag i kompetent personal. Delårsrapport per den sista augusti var också på agendan och det kan konstateras att de stora nämnderna har svårt att hålla sig inom sina ramarnas men totalt är ändå läget ganska hyggligt på grund av bättre skatteutfall. I övrigt beslutades om ansvariga utgivare för webb-tv och lite andra ärenden av mer formell karaktär.

onsdag 21 september 2011

Kommunalråd och husföretagare i upprop till regering

I en unik gemensam debattartikel gör idag VD:arna för husföretagen och kommunstyrelseordförandena i alla Höglandskommunerna en kraftfull uppmaning till regeringen om snara åtgärder. Bostadsbyggandet har dramatiskt minskat och husföretagen står inför omfattande förändringar om inget görs. Detta drabbar förstås företagen hårt som förlorar kompetent personal, kommunerna får kostnader i samband med ökad arbetslöshet och Sverige får inte fram de bostäder som behövs.

Bakgrunden är att Husföretagen i Sävsjö kommun och Kommunstyrelsens ordförande i Sävsjö Stefan Gustafsson (kd) bestämde en träff för att samtala om det besvärliga läget. Ryktet om träffen spreds över Höglandet och inom några dagar hade den kommunala träffen blivit ett nätverk mellan kommunalråd och Husföretagare på hela Höglandet. Gemensamt har man nu begärt en träff med bostadsminister Stefan Attefall som blir på Sävsjö Trähus 7 oktober. Man har också gemensamt enats om en debattartikel som idag publiceras på SVD ”Brännpunkt”.

tisdag 20 september 2011

Det finns värden som inte går mäta i kronor, eller?

Jag talar inbland om att det finns värden som inte kan mätas i kronor och ören. Just nu har vi budgetberedning och man får känslan att allt handlar om pengar, och behovet av mer pengar. Dags att påminna om andra värden, kärlek, trygghet, omtanke, gemenskap...,,,

måndag 19 september 2011

Äntligen beslut om tågtrafik

Ohh va jag är glad över att fullmäktige i kväll har beslutat om all den infrastruktur som behövs för att få igång tågtrafik med 12 dubbelturer Jönköping-Växjö över Sävsjö, Stockaryd, Lammhult, Moheda. Fantastiskt att efter 15 års kämpande få sista beslutet på plats Yippie! Välkommen på första spadtaget 18 oktober!

söndag 18 september 2011

Sociala medier en värld av mänskliga möten

Efter att deltagit i en mediehelg så anar jag de nästan gränslösa möjligheterna att nå ut med ett budskap. Emanuel Karlsten, journalist, med stora erfarenheter från tidningar som Expressen, Dagen och Aftonbladet visade handfast med en rad konkreta exempel hur sociala medier kan vara en kraft för opinionsbildning och förändring av samhället. Framförallt är det ett helt nytt sätt att skapa relationer och mänskliga möten. Elisabet Lann reflekterar i en ledare om sociala medier det så här ” Att vi, när den nya tekniken ännu är ung, inte vet hur vi ska förhålla oss till gränslösheten och anonymiteten är inte konstigt. Men ett första nödvändigt steg är att vi slutar betrakta nätet som en parallell värld. En slags lightversion av livet där saker och ting inte är helt och fullt på riktigt. Det är lätt att sucka över anonyma ­rasistiska kommentarer i diverse diskussions­trådar. Men inte skulle vi avfärda en maskerad person som stod och skrek okvädesord mot människor med annan hudfärg på torget med en suck? Nätet befolkas av samma människor som vårt samhälle. Låt oss börja med att betrakta den nya tekniken som verktyg, inte som en alternativ tillvaro.” Frågan är om jag är beredd att ta mig an utmaningen att fullt ut kliva in i denna nya digitala värld med mänskliga möten?

torsdag 8 september 2011

Demokrati, makt och politik på ungas villkor


Röstlådan är namnet på en utställning med unga röster och är en turnerande containerutställning om demokrati, makt och politik på ungas villkor – en manifestation för yttrandefrihet och demokrati som finns i Sävsjö. Det är glädjande att utställningen besöker oss och ett angeläget ämne som borde få betydligt mer uppmärksamhet. I Sävsjö kommun är återväxten i politiken svag, med enstaka undantag, i princip i alla partier utom hos oss kristdemokrater som lokalt lyckats ganska väl. Det finns skäl att fundera över hur vi får fler unga att vara engagerade och hur våra tröga politiska strukturer kan moderniseras.

tisdag 6 september 2011

Inträdesbiljett köps till 12 dubbelturer

En enig kommunstyrelse i Sävsjö har idag beslutat om att investera i TSS-tågprojekt på Södra stambanan. Det är en stor satsning som görs av Sävsjö, Växjö och Alvestakommuner tillsammans med Trafikverket och EU. Satsningen ger en helt ny tågtrafikering med moderna tåg och minst 12 dubbelturer dagligen mellan Jönköping och Växjö över Höglandet. Nya tågstopp blir i Stockaryd, Lammhult och Moheda.

Det var idag ett riktigt maffigt kommunstyrelsemöte med över 30 ärenden på agendan och flera av dessa handlade om stora och strategiska framtidsfrågor som VA-utbyggnad, reservvatten, satsning på industrilokaler, nya hyreslägenheter.

Ett ekonomiskt mindre beslut men väl så viktigt är att KS idag bestämt att satsa 636.000 kronor i olika åtgärder utifrån olika förslag från medborgarna som kommit fram i kommunens satsning på projektet "Vad tycker Du?" Har kommit många goda ideer som kan infrias. Beslutet idag visar att det ger god respons när bra förslag förs fram till kommunen!

torsdag 28 juli 2011

Framsteg i överläggningar om tåg


Projekt Tågstopp Södra stambanan med nya tågstationer i Moheda, Lammhult och Stockaryd har nu tagit ett ytterligare viktigt steg mot förverkligande. Trots att finansiering ännu inte är fullt klar kommer första spadtaget att tas i Moheda 2 augusti. Syftet med projektet är att underlätta för människor att arbetspendla, studera, göra fritidsresor och att underlätta resor över länsgränsen mellan Kronobergs- och Jönköpings län. Projektet har tidigare kostnadsberäknat till cirka 40 miljoner kronor men nya beräkningar visar på att det kommer att kosta upp mot 56 miljoner. Trafikverkets har också redovisat svårigheter med att finansiera sin del.

Vid nya överläggningar idag har Trafikverket lovat att öka sin del i medfinansieringen med 3,5 miljoner, kommunerna är överens om att i avtalet skriva in en fordran på Trafikverket med alla de kostnader som hör till stambanan, signaler med mera. Utöver detta kommer det att göras en begäran till organisationen ”Sveriges kommuner och landsting” om att uppta förhandlingar med regeringen om att trafikverket får medel att slutföra ingångna avtal. Nya avtal ska tas fram med dessa utgångspunkter och därefter får fullmäktige i de tre kommunerna ta ställning till projektets medfinanisering. Detta är ett väsentligt bättre läge än tidigare och min förhoppning är att projektet genomförs och att vi kan inviga den nya tågtrafiken i december som planerat!

lördag 23 juli 2011

Demokratin får aldrig ge vika

Det är med bestörtning som vi tar del av de ofattbara och mycket tragiska terrordåden i vårt grannland Norge. Ännu en gång har våldet lämnat mycket djupa sår i vårt samhälle och vi har fått ett exempel på att personer som syns i det offentliga livet är utsatta för hot. Det känns särskilt tungt att angreppet har skett mot engagerade unga politiker som är det finaste vi har i ett demokratiskt samhälle.
Våra tankar och böner går först och främst till alla drabbade familjer och anhöriga. Ett dåd som detta är ett angrepp på demokratins fundament och det är viktigt att vi alla som är demokratins bärare inte någonsin ger vika!

måndag 11 juli 2011

Trafikverket sätter kommuner i svårt dilemma


Kommunpolitikerna i Sävsjö tvingade till extra sammanträden efter att Trafikverket backat på finansiering av tågprojekt. I veckan har kommunstyrelsens utskott haft sammanträde och i augusti blir det extra kommunstyrelse och fullmäktige. Det är stor besvikelse bland kommunpolitikerna över att Trafikverket i sista stund har meddelat att de inte har pengar att finansiera sin del i projektet ”TSS tågtrafik på södra stambanan.” Det är Växjö, Alvesta och Sävsjö kommuner som tillsammans med Trafikverket under några år arbetat med ett EU-projekt som ska avslutas under hösten. Projektet innebär nya plattformar i Stockaryd, Lammhult och Moheda och en tågtrafik med 12 dubbelturer varje dag. Mål på sikt kan bli 18 dubbelturer med moderna elektrifierade tåg i en pendel Växjö-Jönköping över Höglandet. Under hela projekttiden har deltagarna varit överens om att Trafikverket står för alla kostnader som hör till spår, signalsystem, plattformsbygge och kommunerna för infrastrukturen omkring med parkeringar, anslutningsvägar med mera. Första spadtag för plattformsbygge i Moheda är planerat till 2 augusti. I dagsläget är det 12 nya miljoner i investering för Sävsjö kommun som måste fram och ytterligare 2,3 miljoner som ska lånas ut till Trafikverket. I ett möte med Trafikverket har de fått i hemläxa att försöka få fram en större medfinansiering. Helt klart verkar vara att Sävsjö kommun får göra en stor utökad finansiering som blir en kännbar och stor investering. Denna får ses som inträdesbiljetten till en av de viktigaste kommunikationssatsningarna som gjorts i kommunen!

söndag 3 juli 2011

Ompröva omgående neddragning av Försäkringskassa

Försäkringskassan har avviserat att de efter semestern drar ner verksamheten i Sävsjö till ett minimum. Utan att samråda med oss i kommunen så gör de drastiska försämringar av en viktig samhällsservice. Detta är förstås helt oacceptabelt och därför har jag i brev till generaldirektör, minister och lokalt ansvariga påpekat detta. Beslutet är dessutom en ren provokation mot regeringens förslag 2009 om att alla så långt möjligt ska ha tillgång till likvärdig service. Jag uppmanar försäkringskassan att omgående ompröva sitt beslut och istället påbörja arbete för förbättrad servicenivå i Sävsjö kommun!
Läs brevet till försäkringskassan på denna länk

tisdag 21 juni 2011

Utvecklingsstrategi med sikte 2020

En konkret utvecklingsstrategi med sikte på tillväxt har idag beslutats i kommunstyrelsens utskotts sista sammanträde innan sommaruppehållet. 11.400 kommuninvånare 2020, fler arbetstillfällen, satsningar på utbildning, en bra kommunal verksamhet, trygghet och trivsel är några av de områden som finns i planen. Dagens sammanträde hade över 30 punkter på dagordningen och det var många intressanta och viktiga beslut. Utskottet tycker det är självklart att införa en parboendegaranti i kommunens vårdboenden, tillgängligheten vid Sävsjö ishall ska bli riktigt bra, VA-utbyggnad vid Vallsjön och reservvatten till Sävsjö och ny vattenförsörjning till Stockaryd är några exempel på ärenden. Sävsjö Trädgård är ett riksbekant varumärke och det förstärks nu ännu mer genom att det kommer att bli en plantskola vid den vackra ån som rinner genom Sävsjö centrum. Utvecklingsstrategin kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida www.savsjo.se.

tisdag 7 juni 2011

Plusprognos för 2010 men tufft 2011

Ekonomi för 2011 och 2012 var ett av de stora ärendena på kommunstyrelsens sista sammanträde före sommaruppehållet. Delårsrapporten för innevarande år visar på att socialnämnd har bekymmer med höga kostnader för försörjningsstöd och skolan för ökade kostkostnader. Även snöröjningen har gett högre utgifter än de som fanns i budget för 2011. Sammantaget ger dock en god arbetsmarknad ökade skatteintäkter och prognosen är fortsatt ett plusresultat för hela kommunen på ca 1 miljon. Budgetramarna för nämnderna är uppräknade med alla merkostnader samtidigt finns ett effektiviseringskrav på 0,5 procent på nettoramen som förstås upplevs som en tuff utmaning.

söndag 5 juni 2011

Ljungaskolans avslutning i hetluften

Med kort varsel har skolledningen på Ljungaskolan i Sävsjö valt att flytta skolavslutningen till Kulturhuset efter påtryckningar från två muslimska familjer. Detta har gett starka reaktioner från upprörda föräldrar och elever som tycker det känns bra att få ha en traditionell avslutning i kyrkan med ”Den blomstertid nu kommer”. Sävsjö kommun har en generös inställning till flyktingmottagning och gjort stora insatser för att skapa en god integration. När skolledningen på Ljungaskolan viker ner sig för påtryckningar får det en oönskad effekt där en del personer upplever invandrare som ett hot mot vår kultur och tradition. Vi behöver skolledare som vågar stå upp för vårt kristna kulturarv och förklara vikten av att bejaka och ha kunskap om kulturarvet. Jag tror det är lättare att visa respekt för andras kulturarv om jag förstår mitt eget.

tisdag 31 maj 2011

Det finns mycket klokskap ute i buskarna!

När regionförbunder för någon vecka sedan hade en seminariedag om regioner så ställdes en fråga till landstingsstyrelsens ordförande om han kunde tänka sig att lämna ut regionfrågan på remiss till länets kommuner. Per-Anders Johansson otvetydiga svar var att "Landstinget har inte för avsikt att lyssna på folk i varende buske". Det är förstås ett häpnadsväckande resonemang av en styrelseordförande i Landstinget. Självklart finns det mycket kloka tankar och synpunkter ute bland länets kommuner och företag. Ett sådant uttryckssätt visar också på en skrämmande "Von oben attityd" som inte passar för en förtroendevald politiker. Därför har Andreas Sturesson, kommunalråd i Jönköping och jag idag skickat ett öppet brev till Landstingsstyrelsen där vi uppmanar dem att lyssna på kommuner och näringsliv innan beslut.
Läs hela det öppna brevet på denna länk

söndag 29 maj 2011

Liv efter abort ger dilemma

Under några veckor har sjukvårdspersonal gett hemska beskrivningar av hur foster som lever efter abort hanteras. Sköterskor som ser ett barn med hjärta som pulserar och barn som ibland kvider och kippar efter andan vet inte hur de ska hantera situationen. Någon virar in det döende barnet i en filt, en annan beskriver hur man lägger barnet på sköljbänken tills det självdör. I Sverige är det fri abort till vecka 18 och med tillstånd från socialstyrelsen möjligt upp till vecka 22. Nästan alla sena aborter får tillstånd. Idag har det i några fall gått att rädda barn så tidigt som från vecka 21. Dessa fakta passar inte Svensk journalistkår och inte heller alla rödstrumpor och därför blir det inte någon som helst uppståndelse i media. Den makabra situationen tigs helt medvetet ner. Men dessa fakta går inte komma ifrån därför är det hög tid att socialministern visar handlingskraft och gör ännu kraftfullare insatser för att Sverige ska få ner de aborttal som är de högsta i Europa. Göran Hägglund måste också visa modet att initiera ett respektfullt samtal om abortgränser utifrån kristdemokraternas fundament "varje människas unika och okränkbara värde".

tisdag 24 maj 2011

Nya bostäder, rastplats och strategier

Trafikverket och kommunen är nu överens om att ordna en ny rastplats vid infarten till Sävsjö. Det är vid 127:an alldeles nere vid slottsruinen och den badplats som finns där som rastplatsen ska bli. Detta enligt beslut i dag med kommunstyrelsens utskott. Det beslutades också om att föreslå fullmäktige att ge det kommunala bostadsbolaget, Sävebo, en borgen på 20 miljoner för byggnation av bostäder vid tomten mitt emot Konsum i Sävsjö. Utskottet har beslutat att ny planerings- och utvecklingschef blir Kristin Nilsdotter Isaksson. Preliminära budgetramar för 2012 är beslutade och presenteras i morgon vid en "budgetavspark"

En stor del av dagens möte med kommunstyrelsens utskott har handlat om kommunens framtida inriktning och politiken är överens om att lämna ut översiktsplan på samråd och att jobba vidare politiskt med ny utvecklingsstrategi och tillväxtplan. I nästa steg inbjuds alla politiska partier till en samtalskväll den 14 juni.

söndag 22 maj 2011

Välförtjänt vitsippspris

Den stora musik- och teaterfestivalen för utvecklingsstörda personer "Sten Sturefestivalen" har i år fått vitsippspriset!
Det är sannerligen en värdig mottagare. Festivalen sprider glädje bland både deltagare och medborgare och bidrar med att förmedla värden om alla människors unika och okränkbara värde.

För mig personligen ligger festivalen varmt om hjärtat eftersom jag för många år sedan hade förmånen att vara intiativtagare. Countrybandet Ulster som var en del av daglig verksamhet och under mitt ansvar och Biskopsboteatern var under många år i Danmark på en sådan här festival. Tillsammans bestämde vi att försöka arrangera något motsvarande i Sävsjö. Detta lyckades väl och har nu blivit en god tradition och i år 2011 hölls den 11:e festivalen. Många föreningar, privatpersoner, kyrka och företag är engagerade i festivalen. Det är beundransvärt att så många ställer upp för att festivalen ska kunna genomföras.

torsdag 5 maj 2011

4 områdespoliser i samverkansavtal

En uppdaterad handlingsplan om samverkan mellan polis och kommun har tagits fram Nu har jag och höglandspolisens chef Åke Linnér underteckant denna som har ett stort fokus på att försöka minska användning av droger framförallt bland unga.

En ny viktig del i planen är att det nu finns noterat att det ska finnas fyra områdespoliser i Sävsjö kommun. Det kommer att ordnas regelbundna avstämningsmöten för att se till att planen fullföljs. Det är en stor framgång för kristdemokraterna att det finns ett avtal om fyra områdespoliser eftersom det var ett av partiets vallöften.

onsdag 19 januari 2011

Utbildningsdag om visioner

Nu tar den nya mandatperioden fart och uppstarten har skett med en stor utbildningssatsning om kommunen för politikerna. Facineras över vilken omfattande verksamhet det är i vår kommun. Även vi som varit med några år har lärt oss nya saker idag. Nu vet vi hur det fungerar och kan fundera över hur vi vill att det ska vara i framtiden! En stor utmaning för mig har varit att få börja utbildningsdagen med att skapa engagemang för vårt spännande arbete med att forma vision 2020!
Vad tycker Du? Hoppas Du bidrar med Dina ideer!

Ödmjuk inför förtroendet att vara KSO

Sävsjö kommuns högsta beslutande församling har enhälligt beslutat att ge mig förtroendet att fortsätta i fyra år till som kommunstyrelsens ordförande. Efter tio år i jobbet känner alla mig ganska väl och att trots det få förtroendet är fantastiskt roligt. Jag känner en stor ödmjukhet inför uppdraget och ska göra allt jag förmår för att förvalta detta förtroende så bra som jag någonsin kan. Jag tolkar att uppdraget är ett uttryck för att politikerna vill att vi ska fortsätta på den inslagna vägen där ledordet också framöver ska vara TILLSAMMANS!
På denna länk kan Du se alla Sävsjö kommiuns kristdemokrater i styrelser och nämnder för mandatperioden 2011-2014