söndag 12 december 2010

Biogasprojekt klart för start!

Göteborgs fullmäktige har nu beslutat med röstsiffrorna 75 - 4 om att i samarbete med lantbrukare i vår kommun bygga en stor biogasanläggning i Sävsjö! Detta kommer att ge väsentliga miljöeffekter, nya jobb, mindre gödseldoft i bygden och kommuninvånare kan köpa en biogasbil och tanka i hemkommunen!
Kan konstatera att det i Göteborg precis som här i Sävsjö finns en mycket hög ambition inom miljöområdet. En del i detta är att biogas ska ersätta andra fossila drivmedelslösningar för att göra staden helt fossilfri. Därför har Göteborgs energi nu fått fullmäktiges godkännande att jobba med Sävsjö-projektet. De ser att det ger en möjlighet att bedriva utvecklingsarbete kring teknik, logistik samt affärsmodeller för att göra den biogas som produceras på landsbygden mer tillgänglig även för Göteborg. I närområdet till Göteborg finns inte tillräckliga resurser för produktion av biogas. Om de ska nå sina mål måste de engagera sig i projekt som det i Sävsjö. Jag bedömer att detta kan bli ett mycket lyckat samarbete mellan lokala lantbrukare, Göteborgs energi, Naturvårdsverket och Sävsjö kommun! Med gemensamma krafter kommer vi att framöver göra en rejäl insats för miljön!