tisdag 26 oktober 2010

Valfrihet hjärtefråga, inte vårdnadsbidraget

Fascineras av att frågan om att låta familjer själva få större möjlighet att välja barnomsorgsform och att kunna välja att vara hemma lite längre kan väcka så mycket känslor och uppmärksamhet. Det borde väl vara helt självklart? De senaste dagarna har media försökt blåsa upp en bild av att kristdemokraterna överger sin hjärtefråga, vårdnadsbidraget. I en rad intervjuer har jag försökt förklara att vårdnadsbidrag är en teknisk lösning för att komma åt det som är vår egentliga hjärtefråga, nämligen att ge föräldrar valfrihet. Jag tycker det är viktigt att kristdemokraterna ständigt omprövar förnyar och förbättrar familjepolitiken. Stödet till barnfamiljerna ska möta den moderna människans behov. Vi behöver en familjepolitik som är flexibel och ger männikor stora möjligheter att själva kunnna planera och välja.
Läs mer på vår lokala hemsida www.savsjo.kristdemokrat.se

söndag 17 oktober 2010

Intressant att vara med i nationell framtidsgrupp

Det är mycket spännande att ha utsetts av partistyrelsen att ingå i kristdemokraternas nationella framtidsgrupp. Tillsammans med Edvard Agrell, Inger Davidsson, Michael Anefur, Dan Ericsson och Gudrun Brunegård ska jag vara med och göra en analys och dra slutsatser av mandatperioden och valresultatet på alla politiska nivåer. Tillsammans ska vi ge förslag till hur partiets politiska profil, idé- och politikutveckling, marknadsföring och kommunikation bör utvecklas och förnyas. Vi ska ge konkreta förslag på kort och lång sikt och presentera vilka processer som bör initieras inom partiet för att utveckla partiets profil, politik och organisation. Hör av Dig till mig med Dina erfarenheter, synpunkter och förslag som jag kan ta med mig i arbetet!

Förtroende att leda alliansen med sikte på 2014

Kristdemokraterna är fortsatt kommunens största alliansparti med över 21% av rösterna. Förhandlingarna mellan partierna är avslutade och det är med stor ödmjukhet och förundran som jag noterar att allianspartierna är helt eniga om att visa mig förtroendet att få fortsätta som ordförande i kommunstyrelsen den kommande mandatperioden. Ska göra allt jag kan för att förvalta förtroendet så bra som möjligt.