lördag 18 september 2010

Mänskligare kommun tema kommande år

När jag läste i dagens tidning om att SD vann skolvalet på Hofgård så kände jag kalla kårar utmed ryggraden. Visst det kanske är grupptryck och det finns alltid med bland ungdomar en vilja att göra uppror mot det etablerade, men ändå. Rykten på facebook säger att SD också vann skolvalet på Aleholm och då förstärker det den negativa bilden. På torget igår mötte jag kommuninvånare som var märkbart oroade av läget. Resonerade med någon om att vi efter valet kanske måste mobilisera kyrkor, föreningar, företag, politiker i någon form av projekt om samhällets grundvärderingar. Vi ska aldrig acceptera att vårt fina Sverige eller att vår fina kommun tas över av destruktiva onda krafter. Vi har i kd denna valrörelse lyft värdringsfrågor mer än någonsin tidigare genom affischkampanjen med djuren struts, hyena och buffel. Vi har också hela valrörelsen haft devisen ”Ett mänskligare Sverige” Om Du kryssar mig i valet så kan jag tänka mig att göra detta till en devis för vår kommun de närmsta åren. I en mänskligare kommun finns det inget utrymme för det som SD står för!

onsdag 15 september 2010

Snart kan Du tanka biogas i Sävsjö

På tisdag tar kommunstyrelsen beslut om en biogasanläggning i Sävsjö! Det har under några år pågått ett arbete inom Sävsjö kommun för att höja miljöprofilen och som en del i detta har kommunen sökt och fått "KLIMP-pengar" Klimat investeringpengar från Naturvårdverket. Syftet med pengarna är att få i gång en satsning på biogas. Det finns nu ett etablerat samarbete mellan Göteborg energi och några stora lantbruksföretag som är beredda att bygga en biogasanläggning vid Djupadal strax söder om Sävsjö. I anläggningen kommer det att rötas gödsel från närliggande gårdar som i anläggningen uppgraderas till biogas. I planen finns också att det ska etableras ett tankställe för biogas. Det är mycket positivt för Sävsjö kommuns medborgare att det kommer att bli möjligt att också här tanka biogasfordon. Det ger en renare luft, mindre dofter från befintliga jordbruksföretag och förstås nya arbetstillfällen i kommunen. Det blir också möjligt för länstrafiken att tanka sina bussar med biogas i Sävsjö och visar förstås att vi är en kommun på framkant även inom miljöområdet!

fredag 10 september 2010

Alla ska kunna känna sig säkra och trygga, även i Sävsjö kommun

Har på förmiddagen haft överläggningar med Chefen för Höglandspolisen, Åke Linner, och kristdemokraten Irene Oskarsson om polissituationen i Sävsjö kommun. Det finns sedan ett år tillbaka ett samverkansavtal mellan polisen och kommunen och vi är överens om att detta nu ska utvärderas och att det därefter ska göras ett omtag för samverkan. Avtalet är väl förankrat och genomarbetat med mycket konkreta och utvärderingsbara mål. Det finns uppgifter om att olika brott under första halvåret i år ökar. Polisens egen brottsstatistik på helår för perioden 09-07-01-10-07-01 visar dock på en sammantaget relativt positiv utveckling. Det finns delar av kommunen där det kommer uppgifter om misstänkt brottslig verksamhet. Både från Polisen och kommunens sida så uppmanar vi allmänheten att alltid ringa in och tipsa Polisen på 11414 ! Det går att vara anonym om man önskar det. Polisen kommer att hantera dessa uppgifter och agera på lämpligt sätt. För Sävsjö kommun har jag återigen lyft våra önskemål om utökning av antalet närpoliser från två till fyra. Något som polisledningen ser positivt på men inte ser möjligt att prioritera i nuvarande bemanningsläge.

Så här i brinnande valrörelse talar alla varmt om att alla kunna känna sig trygga. Det är förstås mycket viktigt att alla medborgare har rätt att inom rimlig tid kunna få hjälp av polis. Alla människor ska kunna känna sig säkra och trygga oavsett var i landet man bor. Nära och förtroendefulla kontakter mellan polisen och allmänheten ska utgöra grunden för ett bra polisiärt arbete. Det ska förstås gälla i Sävsjö kommun så väl som i landet i övrigt!

onsdag 8 september 2010

Bra med ny klinik men negativt med centralisering

Nu är i stort sett den nya fina anläggningen klar för Sävsjö folktandvård. Landstinget har gjort en vällovlig och rejäl satsning som ger Sävsjöborna en mycket fin och modern tandklinik. Det är förstås tråkigt att detta ute i kommunen innebär att alla övriga tandkliniker försvinner. Landstinget motiverar sitt beslut med att äldre och barn kan få hjälp med mobila kliniker istället. Men faktum kvarstår att för de allra flesta är detta en försämring. Ett besök på tandvården kommer att kräva att man tar längre tid ledigt från jobb eller skola, det kommer att öka miljöförstöring när många tvingas till mer resor med bil och de mindre orternas attraktivitet minskas radikalt när servicenivån försämras. När man till detta också lägger att distriktssköterska, barnavårdscentral m.m. centraliseras så blir det en dyster konsekvens för landsorten som redan idag har det tufft. Jag kommer nu att jobba för att någon privattandläkare ska ta över den mycket fina klinik som tandvården lämnar i anslutning till Södergårdens vårdboende i Stockaryd. Jag hoppas också att någon privattandläkare på sikt kan inrymmas i den nya fina vårdcentralen i Vrigstad! En vårdcentral som skapats genom att alliansen i landstinget infört vårdval. I landstingsvalet kommer jag att kryssa Annna-Karin Yngvesson för hon har lovat att träda upp till försvar för landsbygden, Kryssa Anna-Karin Du också!

onsdag 1 september 2010

Positivt att Attefall gav löfte om mer pengar till Sävsjö

När finansutskottets ordförande Stefan Attefall besökte Sävsjö idag så fick han med rätta beröm från oss lokala företrädare för en för kommunerna bra politik under Alliansregeringen.

Anna-Karin Yngvesson och Stefan Gustafsson överlämnade en skrivelse som pekade på vikten av att också framöver skapa rimliga ekonomiska villkor och långsiktiga planeringsförutsättningar. Stefan Attefall kontrade direkt med att lova att kristdemokraterna kommer att arbeta hårt i en ny Alliansregering för att det ska bli en mer rättvis fördelning av resurserna mellan landets kommuner. Enligt Attefall har de mindre kommunerna fått en allt tuffare ekonomisk situation och denna ska förbättras om Kristdemokraterna får ett starkt inflytande i en ny regering.