fredag 30 april 2010

Mod att kliva fram för mänskligare samhälle

Jag skulle önska att vi alla den här våren får modet att kliva fram, våga säga och utrycka det vi verkligen längst där inne känner är rätt! Och vi behöver kliva fram om vi skapa ett mänskligare samhälle! Även om det är obekvämt så behövs det människor idag som har mod och kurage att stå upp för goda värden.
Detta en del av vårtalet som jag höll i Rörvik.
Läs hela talet på denna länk

Prinsessbröllop ingen kommunal angelägenhet

Är deltagande i mottagning 18 juni i Stockholms stadshus för Victoria och Daniel en kommunal angelägenhet? Är det rätt att använda kommuninvånarnas skattepengar för att köpa gåvor till brudparet och bekosta resor och övernattningar med tillbehör för landets kommun- och landstingspolitiker? För mig personligen är svaret ett solklart principiellt nej. I det samtal som vi haft i vår kommunstyrelse har vi ändå valt att utse fullmäktiges ordförande att representera Sävsjö kommun och att han ska ta med symbolisk gåva. Motivet till detta är att vi vill behandla regeringens inbjudan med respekt och att vi bedömer att vi bör vara representerade. För mig som förtroendevald kommunpolitiker är det viktigt att vid alla kommunala beslut ställa sig frågan om detta beslut gagnar kommuns utveckling. Tyvärr finns många exempel där det går snett och där politiker och tjänstemän utnyttjar sitt samhällsuppdrag för egen vinning och förlustelse. Att landets 700 främsta kommunpolitiker ska resa till Stockholm för att under 90 minuter (10 sekunder kontakt med de kungliga per person)i svartkostym överlämna gåvor till brudparet känns för mig främmande och snarats komiskt och definitivt utanför det kommunala uppdraget. Bröllopet är dock en unik händelse och vårt deltagande med fullmäktiges ordförande får för vår kommun bli undantaget som bekräftar regeln.

Enighet om terminalväg

När fullmäktige måndag 26 april skulle besluta om EU-ansökan för byggandet av ny terminalväg så gjorde Socialdemokraterna helt om och ställde upp på Alliansens förslag. Det blev därmed ett helt enigt förslag. Även om kovändningen skedde i sista minuten var det nog ett klokt beslut. Att framöver läggas till last för att stoppat ett så viktigt vägbygge som skapar tillväxt, säker trafik för oskyddade trafikanter med mera hade varit mycket negativt.

onsdag 21 april 2010

Undermålig terminalväg måste åtgärdas

När Stockarydsterminalen utvecklas blir behovet av bättre anslutningsväg allt mer uppenbart. I veckan drog en stor långtradare ner i diket på vägen och det visar att det nu är tid för handling. Framförallt är det de oskyddade trafikanterna som kommer ikläm om inte vägen åtgärdas. Trafikverket säger att korsningen mellan denna, väg 761, och riksväg 30 är en av de farligare. Staten vill inte ta hela kostnaden för vägbygget som blir på ca 46 mkr. Detta är förstås anmärkningsvärt, detta är i allra högsta grad ett statligt ansvar och vi ska inte behöva ta av kommuninvånanrnas pengar för att finansiera vägen. I synnerhet eftersom staten är den stora vinnaren när vi genom terminalen för över stora volymer från gummihjul till järnhjul. Underhållskostnader av vägnätet, olyckstal medmera kan minskas med mindre volym tung trafik på vägarna. Dessutom vinner miljön med mindre koldioxidutsläpp. Det finns nu ett förslag där kommunen, regionförbundet söker EU-medel med 18,5 mkr, kommunen medfinansierar ca 1,5 mkr och Trafikverket tar 26,5 mkr av kostnaden. Det är viktigt att alla tar sitt ansvar och beslutar snarast så vägbygget kan börja! Även sossarna i Sävsjö kommun bör ompröva sitt nej till detta inför fullmäktige 25 april. Ett beslut som inte är enigt kan äventyra hela projektet. Läs om olyckan på denna länk.

söndag 18 april 2010

All time high på Stockarydsterminalen

Veckan som gick var det "All time high" på Stockarydsterminalen. Under planering och byggnation av terminalen så är det klart att en del ibland funderade över om detta verkligen skulle lyckas. Från invigningen 1 september 2008 kan konstateras att terminalen går från klarhet till klarhet. Under det första verksamhetsåret, 2009, så gick 189 tåg från Stockarydstermninalen AB och Stora Enso AB lastade 450 tåg från terminalområdet. Tillsammans förde bolagen över 21000 fordonstransporter från gummihjul till järnhjul. Snacka om succe med en sådan utveckling mitt i en av de värsta lågkonjunkturer som upplevts i modern tid. Stora utmaningar just nu är att få till stånd en ny anslutningsväg från riksväg 30 och att slutföra den utökning som är av området med 22.000 m2 till en total terminalyta på 45.000m2 för Stockarydsterminalen AB. Uppdraget att vara ordförande i detta bolag är minsann ett av de allra roligaste!

Håll Sverigedemokraterna utanför fullmäktige

Det är sorgligt att Sverigedemokraterna nu lanserar en valsedel till kommunfullmäktige i Sävsjö kommun. Det är Arne Årevall och Lars-Eric Gustafsson i Hjälmseryd som är med på listan. Jag är förstås hedrad av att de i sitt valprogram säger att "Vi ska bevaka den politik som bedrivs i kommunen, inte minst av Stefan Gustafsson som sticker ut för mycket". Men jag tycker inte att ett parti med en ideologi som Sverigedemokraternas hör hemma i vår kommuns högsta politiska församling. Partiet försöker nu bli rumsrent genom att nödtorftigt skyla den bruna färgen och genom att lägga ut dimridåer med några populistiska frågor. Men det finns goda skäl att hålla dem borta från kommunens beslutande församlingar. För mig är människovärdesprincipen en grundbult som måste gälla oavsett hårfärg, hudfärg eller ålder. Vi ska inte blunda för att det finns problem till följd av invandring och migration i Sverige och det drabbar av och till även vår kommun. Svensk flyktingpolitik har blivit bättre med Alliansen och handläggningstiderna har kraftigt minskats men det finns mer att göra. Men varje människas unika okränkbara värde ska aldrig ifrågasättas!

Lokala kristdemokrater på inspirerande utbildning

Vi var i helgen med på en stor regional kandidatutbildning för Kristdemokraterna. Från oss i Sävsjö kommun så deltog Gunilla Andersson Vrigstad, Erika Mallander Karlsson Vrigstad, Therese Petersson Sävsjö, Anncatrin Ek Sävsjö tillsammans med mig. Att tillsammans med många andra prata politik är intressant och ger inspiration för valrörelsen. Medmänsklighet, hederlighet och omtanke kombinerat med framtidstro var nyckelord som var genomgående. Inför valet finns många nya kandidater i kommunvalet för oss kristdemokrater. Bland de som deltog i utbildningen är Erika och Anncatrin helt nya namn och Gunilla är nytt förstanamn på Vrigstads valsedel. Vi är stolta över att ha så många och förtroendeingivande kandidater i kommunvalet. Kristdemokraterna i Sävsjö är nu riktigt ordentligt rustade för att klara en valframgång!

söndag 11 april 2010

Det borde finnas familjecentraler i alla kommuner

Sedan ett par år finns en framgångsrik familjecentral i Sävsjö. Med bland annat denna som utgångspunkt har Folkhälsominister Maria Larsson och jag samtalat om att det borde finnas en sådan i varje kommun. I en gemensam insändare skriver vi bland annat "Kan föräldrarna ges ett stöd, växer deras förmåga att ta ansvar för sina barn. Kan föräldrarna ta det ansvaret, främjas barnens fysiska och psykiska hälsa. Att investera för att barn ska få en bra uppväxt är det bästa man kan göra för att förbättra folkhälsan i Sverige. Kristdemokraterna kommer som vanligt att prioritera barnen och deras familjer och arbeta för att familjecentraler ska finnas i varje kommun" Hela skrivningen kan läsas på denna länk

fredag 2 april 2010

Påsken har ett personligt budskap

Påskdagen har jag engagerats som konferencier på en konsert som har påskens budskap som tema. Inför ett sådant uppdrag behöver man fundera lite extra över vad påsken är och betyder för mig. Jag har en personlig tro på Gud och tror på att Jesus är Guds son och då blir påskens budskap starkt för mig som person. Det handlar inte bara om att äta god mat och umgås med min familj även om det också är en stor del av påsken. Att Jesus dog på korset men sedan uppstod igen gör att du och jag kan få leva i gemenskap med Gud och det betyder mycket för mig att veta att det finns en som har omsorg om mig och som finns vid min sida. Min tro är en stor del av mitt liv och något som alltid är en trygghet vad än som händer omkring mig. Nu önskar jag er alla en fin påskhelg fylld med god mat, familj och vänner, men gärna också tid för eftertanke!

Lägg verksamhet och möten ute i länet

I veckan har det förts fram önskemål om mer parkeringar i centrala Sävsjö. Vi som bor i en mindre kommun tar ofta för givet att det ska finnas en ledig och gratis parkeringsplats precis när vi behöver den. Vi har vant oss vid att detta är en av de många fördelarna med mindre orter! I vår stad, Sävsjö, finns goda parkeringsmöjligheter med gratis parkering. När vi emellanåt tvingas besöka lite större städer som Jönköping kan vi konstatera vilket parkeringselände som finns i dessa städer. Det är svårt att hitta parkeringar, det är trånga parkeringsrutor och dyra parkeringsavgifter. Dessutom minskas parkeringsytorna genom att dessa tas i anspråk för byggnation. Jag brukar emellanåt föreslå att regionala möten och konferenser i högre grad borde vara ute i kommunerna och inte i Jönköping. Vi har bättre parkeringsmöjligheter och väl så fina konferensanläggningar som i stora stan. Vi har det också barnvänligt och vackert med alla våra fina planteringar!

Bloggande något för mig?

Efter en hel del funderande och viss vånda har jag bestämt mig för att pröva att blogga. Allt fler verkar lämna bloggande för att ägna tid åt olika andra sociala medier som facebook. För mig känns bloggen som ett bra forum eftersom det är öppet för alla att läsa och det ger mig en chans att direkt och utifrån mitt perspektiv ge min bild av det som händer framförallt i Sävsjö kommun och vår omgivande region. Jag vågar inte lova hur länge jag orkar eller har lust men ambitionen är att åtminstone hålla på fram till valet i september. Det är roligt om Du som läser min blogg väljer att ge en kommentar eller synpunkt!