söndag 12 december 2010

Biogasprojekt klart för start!

Göteborgs fullmäktige har nu beslutat med röstsiffrorna 75 - 4 om att i samarbete med lantbrukare i vår kommun bygga en stor biogasanläggning i Sävsjö! Detta kommer att ge väsentliga miljöeffekter, nya jobb, mindre gödseldoft i bygden och kommuninvånare kan köpa en biogasbil och tanka i hemkommunen!
Kan konstatera att det i Göteborg precis som här i Sävsjö finns en mycket hög ambition inom miljöområdet. En del i detta är att biogas ska ersätta andra fossila drivmedelslösningar för att göra staden helt fossilfri. Därför har Göteborgs energi nu fått fullmäktiges godkännande att jobba med Sävsjö-projektet. De ser att det ger en möjlighet att bedriva utvecklingsarbete kring teknik, logistik samt affärsmodeller för att göra den biogas som produceras på landsbygden mer tillgänglig även för Göteborg. I närområdet till Göteborg finns inte tillräckliga resurser för produktion av biogas. Om de ska nå sina mål måste de engagera sig i projekt som det i Sävsjö. Jag bedömer att detta kan bli ett mycket lyckat samarbete mellan lokala lantbrukare, Göteborgs energi, Naturvårdsverket och Sävsjö kommun! Med gemensamma krafter kommer vi att framöver göra en rejäl insats för miljön!

tisdag 26 oktober 2010

Valfrihet hjärtefråga, inte vårdnadsbidraget

Fascineras av att frågan om att låta familjer själva få större möjlighet att välja barnomsorgsform och att kunna välja att vara hemma lite längre kan väcka så mycket känslor och uppmärksamhet. Det borde väl vara helt självklart? De senaste dagarna har media försökt blåsa upp en bild av att kristdemokraterna överger sin hjärtefråga, vårdnadsbidraget. I en rad intervjuer har jag försökt förklara att vårdnadsbidrag är en teknisk lösning för att komma åt det som är vår egentliga hjärtefråga, nämligen att ge föräldrar valfrihet. Jag tycker det är viktigt att kristdemokraterna ständigt omprövar förnyar och förbättrar familjepolitiken. Stödet till barnfamiljerna ska möta den moderna människans behov. Vi behöver en familjepolitik som är flexibel och ger männikor stora möjligheter att själva kunnna planera och välja.
Läs mer på vår lokala hemsida www.savsjo.kristdemokrat.se

söndag 17 oktober 2010

Intressant att vara med i nationell framtidsgrupp

Det är mycket spännande att ha utsetts av partistyrelsen att ingå i kristdemokraternas nationella framtidsgrupp. Tillsammans med Edvard Agrell, Inger Davidsson, Michael Anefur, Dan Ericsson och Gudrun Brunegård ska jag vara med och göra en analys och dra slutsatser av mandatperioden och valresultatet på alla politiska nivåer. Tillsammans ska vi ge förslag till hur partiets politiska profil, idé- och politikutveckling, marknadsföring och kommunikation bör utvecklas och förnyas. Vi ska ge konkreta förslag på kort och lång sikt och presentera vilka processer som bör initieras inom partiet för att utveckla partiets profil, politik och organisation. Hör av Dig till mig med Dina erfarenheter, synpunkter och förslag som jag kan ta med mig i arbetet!

Förtroende att leda alliansen med sikte på 2014

Kristdemokraterna är fortsatt kommunens största alliansparti med över 21% av rösterna. Förhandlingarna mellan partierna är avslutade och det är med stor ödmjukhet och förundran som jag noterar att allianspartierna är helt eniga om att visa mig förtroendet att få fortsätta som ordförande i kommunstyrelsen den kommande mandatperioden. Ska göra allt jag kan för att förvalta förtroendet så bra som möjligt.

lördag 18 september 2010

Mänskligare kommun tema kommande år

När jag läste i dagens tidning om att SD vann skolvalet på Hofgård så kände jag kalla kårar utmed ryggraden. Visst det kanske är grupptryck och det finns alltid med bland ungdomar en vilja att göra uppror mot det etablerade, men ändå. Rykten på facebook säger att SD också vann skolvalet på Aleholm och då förstärker det den negativa bilden. På torget igår mötte jag kommuninvånare som var märkbart oroade av läget. Resonerade med någon om att vi efter valet kanske måste mobilisera kyrkor, föreningar, företag, politiker i någon form av projekt om samhällets grundvärderingar. Vi ska aldrig acceptera att vårt fina Sverige eller att vår fina kommun tas över av destruktiva onda krafter. Vi har i kd denna valrörelse lyft värdringsfrågor mer än någonsin tidigare genom affischkampanjen med djuren struts, hyena och buffel. Vi har också hela valrörelsen haft devisen ”Ett mänskligare Sverige” Om Du kryssar mig i valet så kan jag tänka mig att göra detta till en devis för vår kommun de närmsta åren. I en mänskligare kommun finns det inget utrymme för det som SD står för!

onsdag 15 september 2010

Snart kan Du tanka biogas i Sävsjö

På tisdag tar kommunstyrelsen beslut om en biogasanläggning i Sävsjö! Det har under några år pågått ett arbete inom Sävsjö kommun för att höja miljöprofilen och som en del i detta har kommunen sökt och fått "KLIMP-pengar" Klimat investeringpengar från Naturvårdverket. Syftet med pengarna är att få i gång en satsning på biogas. Det finns nu ett etablerat samarbete mellan Göteborg energi och några stora lantbruksföretag som är beredda att bygga en biogasanläggning vid Djupadal strax söder om Sävsjö. I anläggningen kommer det att rötas gödsel från närliggande gårdar som i anläggningen uppgraderas till biogas. I planen finns också att det ska etableras ett tankställe för biogas. Det är mycket positivt för Sävsjö kommuns medborgare att det kommer att bli möjligt att också här tanka biogasfordon. Det ger en renare luft, mindre dofter från befintliga jordbruksföretag och förstås nya arbetstillfällen i kommunen. Det blir också möjligt för länstrafiken att tanka sina bussar med biogas i Sävsjö och visar förstås att vi är en kommun på framkant även inom miljöområdet!

fredag 10 september 2010

Alla ska kunna känna sig säkra och trygga, även i Sävsjö kommun

Har på förmiddagen haft överläggningar med Chefen för Höglandspolisen, Åke Linner, och kristdemokraten Irene Oskarsson om polissituationen i Sävsjö kommun. Det finns sedan ett år tillbaka ett samverkansavtal mellan polisen och kommunen och vi är överens om att detta nu ska utvärderas och att det därefter ska göras ett omtag för samverkan. Avtalet är väl förankrat och genomarbetat med mycket konkreta och utvärderingsbara mål. Det finns uppgifter om att olika brott under första halvåret i år ökar. Polisens egen brottsstatistik på helår för perioden 09-07-01-10-07-01 visar dock på en sammantaget relativt positiv utveckling. Det finns delar av kommunen där det kommer uppgifter om misstänkt brottslig verksamhet. Både från Polisen och kommunens sida så uppmanar vi allmänheten att alltid ringa in och tipsa Polisen på 11414 ! Det går att vara anonym om man önskar det. Polisen kommer att hantera dessa uppgifter och agera på lämpligt sätt. För Sävsjö kommun har jag återigen lyft våra önskemål om utökning av antalet närpoliser från två till fyra. Något som polisledningen ser positivt på men inte ser möjligt att prioritera i nuvarande bemanningsläge.

Så här i brinnande valrörelse talar alla varmt om att alla kunna känna sig trygga. Det är förstås mycket viktigt att alla medborgare har rätt att inom rimlig tid kunna få hjälp av polis. Alla människor ska kunna känna sig säkra och trygga oavsett var i landet man bor. Nära och förtroendefulla kontakter mellan polisen och allmänheten ska utgöra grunden för ett bra polisiärt arbete. Det ska förstås gälla i Sävsjö kommun så väl som i landet i övrigt!

onsdag 8 september 2010

Bra med ny klinik men negativt med centralisering

Nu är i stort sett den nya fina anläggningen klar för Sävsjö folktandvård. Landstinget har gjort en vällovlig och rejäl satsning som ger Sävsjöborna en mycket fin och modern tandklinik. Det är förstås tråkigt att detta ute i kommunen innebär att alla övriga tandkliniker försvinner. Landstinget motiverar sitt beslut med att äldre och barn kan få hjälp med mobila kliniker istället. Men faktum kvarstår att för de allra flesta är detta en försämring. Ett besök på tandvården kommer att kräva att man tar längre tid ledigt från jobb eller skola, det kommer att öka miljöförstöring när många tvingas till mer resor med bil och de mindre orternas attraktivitet minskas radikalt när servicenivån försämras. När man till detta också lägger att distriktssköterska, barnavårdscentral m.m. centraliseras så blir det en dyster konsekvens för landsorten som redan idag har det tufft. Jag kommer nu att jobba för att någon privattandläkare ska ta över den mycket fina klinik som tandvården lämnar i anslutning till Södergårdens vårdboende i Stockaryd. Jag hoppas också att någon privattandläkare på sikt kan inrymmas i den nya fina vårdcentralen i Vrigstad! En vårdcentral som skapats genom att alliansen i landstinget infört vårdval. I landstingsvalet kommer jag att kryssa Annna-Karin Yngvesson för hon har lovat att träda upp till försvar för landsbygden, Kryssa Anna-Karin Du också!

onsdag 1 september 2010

Positivt att Attefall gav löfte om mer pengar till Sävsjö

När finansutskottets ordförande Stefan Attefall besökte Sävsjö idag så fick han med rätta beröm från oss lokala företrädare för en för kommunerna bra politik under Alliansregeringen.

Anna-Karin Yngvesson och Stefan Gustafsson överlämnade en skrivelse som pekade på vikten av att också framöver skapa rimliga ekonomiska villkor och långsiktiga planeringsförutsättningar. Stefan Attefall kontrade direkt med att lova att kristdemokraterna kommer att arbeta hårt i en ny Alliansregering för att det ska bli en mer rättvis fördelning av resurserna mellan landets kommuner. Enligt Attefall har de mindre kommunerna fått en allt tuffare ekonomisk situation och denna ska förbättras om Kristdemokraterna får ett starkt inflytande i en ny regering.

lördag 28 augusti 2010

Design och kreativitet bland lokala konstnärer

Ett vackert glasfat tillverkat av en lokalkonstnär, Margriet Carlsson, var den gåva som vi som kommun överlämnade till avgående landshövdingen, Lars Engqvist när han hade mottagning under fredagen.

I helgen har Margriet tillsammans med ”Kicki” Johansson och Peter-Jörgen Svensson, en kristdemokratisk toppolitiker från Rörvik, en utställning tillsammans där de visar Glas, Kermik och Smide. Det är facinerade att se skickligt hantverk och ny design som tas fram av många kreativa människor i våra bygder. En utmaning är att ge förutsättningar för lokala konstnärer och hantverkare att finna en större publik och kanske i några fall omvandla det som är en hobby till ett livskraftigt företag

onsdag 25 augusti 2010

Du vinner på att handla lokalt

Lyssnade häromdan på föredrag av Svensk handels ordförande i Sävsjö. Han berättar att det behövs fler butikslokaler i Sävsjö för det finns fler som vill etablera sig än det finns lokaler just nu. Han konstaterar att det är brist i kommunen på handlare som säljer sällanköpsvaror. Om det fanns fler som sålde kylskåp, möbler, tvättmaskiner, datorer, bilar så skulle även de som redan säljer sådana varor gynnas. Vi som konsumenter vill kunna jämföra och se ett visst utbud för att handla och därför åker många idag till Jönköping eller annan stad för att handla. Jag vill förstås att fler ska göra sina inköp i kommun. Jag tror inte alla vet hur bra våra affärer är! I vår familj var det dags att byta alla vitvaror i köket för något år sedan. Vi tog in offerter från alla möjliga håll som ex. Elgiganten, nätsajten www.tretti.se m.fl. I särklass billigast var El-byrån i Stockaryd. Dessutom kom de och levererade allt på plats, tog med det gamla skräpet, frigolit och kartonger m.m. Nu kan vi ringa och de kommer på någon timma och fixar om det strular! Jag tycker att alla de som åker till stora stan och handlar sådant är grundlurade av den massiva reklamkaskaden från kedjorna.

tisdag 24 augusti 2010

Kanske borde Du välja parti efter ideologi?

För mig som aktiv politiker är det intressant följa olika diskussioner om vad man ska rösta på. En del använder olika medias så kallade "Valkompass". Andra försöker lyssna in de löften som just nu kommer i en aldrig sinande ström från alla partier. När jag bestämde mig för min politiska tillhörighet så brydde jag mig inte ett dugg om sakfrågorna för de förändras från en tid till en annan. För mig var det viktigaste vilka värderingar som låg bakom politiken. Tycker Du också ska ställa frågor som exempelvis om Du tycker att partiets ideolog ska utgå från kristna värderingar eller om Du tycker att Alexander Bard är en bra ideologisk motor? Ska utgångspunkten vara individen eller de små gemenskaperna?
Om man borrar lite djupare ser man att skillnaden faktiskt är stor mellan olika partier! Jag tycker Du ska rösta på det som känns rätt längst där inne i hjärtat!

torsdag 19 augusti 2010

Terminalväg kan bli färdig 2012

Har idag varit "verksam" genom att träffa företrädare för Trafikverket och senare också Tillväxtverket. Det finns nu en överenskommelse om att börja arbetet med en arbetsplan för väg 761 mellan Terminalen i Stockaryd och G:a Hjälmseryd. Arbetsplanen är den slutliga planeringen för hela vägen som används för upphandling av entreprenad av vägarbetet. Allt förbredelsearbete ska ske under 2011. Slutförandet av vägbygget sker sedan under 2012. För att få till denna överenskommelse så måste tyvärr kommunen förskottera 17 miljoner, men Trafikverket lovar att högprioritera återbetalning. Tidsplan håller om markägare inte krånglar och inga fornminnen dyker upp under arbetet med arbetsplan.

söndag 15 augusti 2010

Dags för polisledningen att prioritera Sävsjö

Misshandel,skadegörelse och en rad brott kopplade till fylla och droger har ökat markant i vår kommun denna sommar. Första halvåret är ökningen 10 procent i relation till föregående år, totalt anmäldes 463 brott under perioden. Detta är förstås helt oacceptabelt och visar att Kristdemokraternas krav på minst 6 poliser på heltid är helt rätt i tiden. Hög tid att polisledningen prioriterar om sina resurser så att även Sävsjö kommun får en bemaning av områdespoliser i närheten av de resurser som fördelas till andra områden

"Vetnamo" linjen äntligen på gång

Under många år har jag drivit frågan om kollektivtrafik mellan Vrigstad-Värnamo. Nu har frågan tagit ett steg framåt genom att en gemensam förstudie ska tas fram snarast för att bestämma lämpliga hållplatser och rätt tidtabell för en snabbusslinje mellan Vetlanda-Värnamo. Om allt går vägen blir det trafikstart nästa sommar och ett stort marknadsföringsprojekt för att få många resande. Detta blev resultatet när det 12 augusti var ett möte mellan oss KS-ordförandena i Vetlanda, Värnamo och Sävsjö. Utifrån mitt perspektiv är det djupt orättvist att i princip alla närliggande kommunhuvudorter har en välutbyggd kollektivtrafik. Exempelvis mellan Eksjö-Nässjö finns dagligen ca 40 dubbelturer alltså tur och retur, medan det mellan Sävsjö-Vrigstad-Värnamo inte finns en enda en. Ska vi i Sävsjö kommun till Värnamo med buss/tåg så är det en resa via jönköping som tar upp till flera timmar. Regionala politiker och tjänstemän talar ofta om "rundare län" Tyvärr har det hitills visat sig vara mest vackert prat. Nu finns det dock en strimma av ljus när det gäller kommunikation med Värnamo.

onsdag 30 juni 2010

Skyttegymnasium i Sävsjö

Nu har riksidrottsstyrelsen beslutat att skyttegymnasiet flyttas från Strömsund till Sävsjö! En positiv nyhet för vår kommun och framförallt ytterligare en viktig verksamhet som kommer till Sävsjö skyttecenter och Aleholmsskolan. Redan från början när skyttecenter planerades år 2001 fanns tankarna på att inom gymnasieskolan jobba med en skytteprofil. Sedan invigningen i maj 2004 har det arbetats målmedvetet för att få ett skytttegymnsium med riksintag. Vid förra sökomgången så valde skytterörelsen att inte flytta till Sävsjö och då bestämdes att göra ett regionalt skyttegymnasium i väntan på att få beslut om riksintag. Genom det framgångsrika arbetet med ett regionalt skyttegymnasium är vi nu väl förberedda för att ta emot skytteelever från hela Sverige! Sävsjö kommer framöver att bli den ort som blir hela skytterörelsens plantskola för skyttesportens elitsatsningar med mera. För Sävsjö innebär det att ännu mer människor kommer till orten och det blir fler som bor handlar och rör sig i vår kommun. Det kommer också att innebära fler arbetstillfällen med ett större behov av lärare och tränarresurser och förstås ett bättre underlag för skyttecenters ekonomi.

söndag 20 juni 2010

Grattis Victoria och Daniel!

Vilket sagobröllop mellan två fina ungdomar som svenska folket fått uppleva när kronprinsessan Victoria gifte sig med Daniel. Facinerande att följa dessa ungdomar och ta del av deras kärlek och goda värderingar. Grattis, och lycka till!
Mitt i all denna glans kan jag inte undgå att förundras över att moderna svenskar, och medieföreträdare som vanligtvis vill tänja gränser och kasta gamla värderingar överbord helt plöstligt lovordar en medeltida odemokratisk ordning där vi har en statschef som ärver sin titel. Monarkin är en kvarleva av ett gammalt samhälle som delade upp människor i olika rang. Kan verkligen monarki höra hemma i ett av världens mest jämlika länder? Vill vi inte kunna välja eller avsätta våra makthavare? De senaste dagarnas reportage från prinsessbröllopet visar tydligt på att allt egentligen handlar om att kungahuset för oss är en enda stor reality-såpa.

tisdag 15 juni 2010

Matupplevelse och folkhälsa

Kostpolitik är ett begrepp som diskuteras allt som oftast. Undersökningar presenteras och mål sätts upp där det ex. handlar om andel ekologiska livsmedel. Så fort förändringar diskuteras så hamnar samtalet om kökens placering, andelen personal som serverar och liknande frågor. Jag förundras över att det ska vara så svårt att få ett bra resonemang i stället om matupplevelse och den betydelse det vi äter har för folkhälsan. Vi har idag stora bekymmer med fetma även bland barn ökar detta rejält. För mig är inte ekologisk kost det viktigaste. Det som ska prioriteras är mat som är lagad från grunden på bra råvaror, mycket grönskaker och rotfrukter. Mat som har så lite E-tillsatser som möjligt. Det kanske också bör göras översyn över miljön där vi äter så det är trivsamt och läggas upp på ett snyggt och aptitligt sätt. För mig är kost matupplevelse och folkhälsa!

tisdag 8 juni 2010

Från cykelväg till budget

Gång och cykelväg utmed Sävsjövägen förlängs och en ny detaljplan har bestämts för Stockaryd vid dagens möte med kommunstyrelsen i Sävsjö. Efterlängtade och positiva insatser för samhällets utveckling. Ett annat av besluten var att medverka i ett projekt där alla Höglandskommuner gemensamt certifierar sina gymnasieskolor som "Vård- och omsorgscollege". För oss viktigt att göra utbildning av personal till kommunens vård och omsorg så attraktiv som möjligt för ungdomar. Sävsjö bestämde sig också för att vara med i en gemensam Höglandsorganisation för familjerätt
Delårsrapport med prognos plus 3 miljoner för 2010 och budgetförutsättningar för 2011 var andra stora ärenden på kommunstyrelsen idag.

söndag 30 maj 2010

Ny demokratiutredare en 08 som borde ut i verkligheten

”Det finns alldeles för många små kommuner” menar Stig Nyman, i tidningen Dagens samhälle 27/5. Stig är utsedd av regeringen som ny kommunal demokratiutredare. Det är en viktig uppgift att utreda frågan om hur den kommunala demokratin kan förbättras, hur lokalt partistöd får användas med mera. Men att börja med att tala negativt mot alla Sveriges mindre kommuner är ett grovt klavertramp. Enligt tidigare analyser från SKL och finansdepartementet så visas att flertalet kommuner med liten folkmängd inte har någon märkbart förhöjd kostnad jämfört med övriga kommuner. Tendensen är snarare den motsatta, vilket tyder på att besparingspotentialen vid en eventuell kommunsammanläggning inte ska överdrivas. Själv har jag varit engagerad i att välja kommunala samarbeten som en väg för vår kommun. Tyvärr kan man konstatera att det nästan varje gång leder till mer byråkrati och dessutom högre kostnader. Den mindre kommunens fördel är att jobba med enkla och kostnadseffektiva lösningar! Att dessutom som förtroendevald kunna leva nära sina medborgare är en ovärderlig tillgång i den lilla kommunen. Stig Nyman, är ett ytterligare exempel på en 08 som borde åka ut i landet för att möta verklighetens folk!

torsdag 20 maj 2010

Välkommen Minoo Akhtarzand!


Det är med stor glädje jag tagit emot beskedet att regeringen idag har utsett Minoo Akhtarzand som ny landshövding för Jönköpings län!

Vi i Sävsjö kommun har goda erfarenheter av Minoo:s ledarskap och har haft personliga kontakter i samband med byggnationen av den framgångsrika Stockarydsterminalen. Minoo har en bred erfarenhet av ledarskap inom näringslivet och den offentliga sektorn och den bild vi har är att det är en kvinna med mod att ifrågasätta gamla mönster och stå för nytänkande. Hennes stora kontaktnät inom tidigare arbetsområden och framförallt från tiden inom banverket kan bli en stor tillgång för Jönköpings län de kommande åren. Vi hälsar Minoo Akhtarzand varmt välkommen till Jönköpings län och ser fram emot fortsatt goda relationer med oss i Sävsjö kommun.

Det var kristdemokraten och kommun- och finansmarknadsministern Mats Odell som meddelade att Regeringen utsett Minoo Akhtarzand till ny landshövding i Jönköpings län från och med den 1 september 2010 till och med den 31 augusti 2016.

onsdag 19 maj 2010

Låt inte främlingsfientlighet stå oemotsagd

Är med i ett reportage på radio Jönköping om främlingsfientliga partier. Jag tror man gör ett generalfel om man tror man kan tiga ihjäl dessa. Jag tror inte man ska söka efter debatt med dem men om de basunerar ut påståenden eller skulle hamna i fullmäktige är det bättre att med en öppen debatt visa att man står för ett mänskligare Sverige och för ett okränkbart männikovärde. ”Jag delar inte dina åsikter men jag är beredd att dö för din rätt att uttrycka dem” är tänkvärda ord av Voltaire. Även de som inte har åsikter vi tycker om måste få uttrycka dessa. När vi i en fri debatt låter åsikter brytas mot varandra ser alla vad som är skillnaden. SD försöker nu bli rumsrent genom att nödtorftigt skyla den bruna färgen och genom att lägga ut dimridåer med några populistiska frågor. Jag vill absolut hålla dem borta från alla beslutande församlingar och att ta debatten tror jag är bästa sättet.

Kristdemokrater huvudmotståndare för sossar

Det är smickrande att Socialdemokrater har pekat ut Kristdemokraterna som huvudmotståndare i valet. Senast visade det sig när Mona Sahlin gästade Miljöpartiets kongress och fick applåder när hon sa: "Det Kristdemokraterna är för ska man vara emot". Så här börjar KD:s principprogram: ”Kristdemokrati är demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund." Hela kristdemokratin vilar på vikten av alla människors lika värde, vikten av förvaltarskap och solidaritetstanken genomsyrar all kristdemokratisk politik. Bra ändå att Sahlin och MP talar klarspråk så man vet var de står Att Mona själv har bekymmer med värderingar är ju allom bekant

söndag 16 maj 2010

Ris borde varit ros för kulturhusbidrag

Avslutat helgen genom att bläddra igenom lördagens tidning och ser att jag fått dagens ris. Det är anonyme "Vill trivas med livet" som tycker att det satsas för lite på Kulturhuset. Konstaterar att vi ökade bidraget till dryga halvmiljonen 2010 och dessutom hyr musikskolelokaler för 200 tkr för att stötta huset. En rejäl satsning på en bra verksamhet som egentligen istället borde varit värd en ros tycker jag, men alla blir aldrig nöjda.

onsdag 5 maj 2010

Vinnare som årets transportlösning


I konkurrens med stora logistikföretag som Maersk och Flexiwaggon AB så segrade Stockarydsterminalen som ”Årets Transportlösning” Det var vid den stora transport- och logistikmässan i Göteborg som Stockarydsterminalen fick denna förnäma utmärkelse av självaste infrastrukturministern Åsa Torstensson. Som ordförande i Stockarydsterminalen är jag förstås stolt och ser detta som ett kvitto på att vi satsat rätt. Det är förstås också en erkänsla för det fantastiska arbete som utförts av VD Stefan Arbin och vår marknadsansvarige Per-Henrik Evebring. Utmärkelsen ger förstås ännu mer positiv marknadsföring och förstärker den fantastiska utveckling som verksamheten redan har! Ett exempel på utvecklingen är att perioden från 1 januari till 1 april har vi ökat från 50 heltåg 2009 till 104 heltåg i år!

På bilden visar vi priset framför en ny samarbetssatsning som kommer att göras på specialcontainrar för transport av olika råvaror

tisdag 4 maj 2010

Fortsatt bra företagsklimat i Sävsjö

I den företagsklimatsundersökning som varje år görs av organisationen Svenskt näringsliv så ligger Sävsjö kommun på plats 79, en fortsatt mycket bra placering och bättre än grannkommunerna. Nässjö - 79 platser till 132, Eksjö -19 till 146 och Alvesta - 57 till 131. Vetlanda ökar dock med 3 platser till 99, fortfarande 20 platser efter Sävsjö. En bedömning är att lågkonjunkturen har påverkat det upplevda företagsklimatet och det är en av anledningarna till att Sävsjö sjunker med 31 platser. Förra lågkonjunkturen drabbade Höglandet mycket hårt och många befarade att det skulle bli lika illa denna gång, därav en mer pessimistisk inställning till företagandets möjligheter. Samtidigt viktigt att konstatera att vi sjunker för andra året i rad så trenden är negativ. Det är nu dags att göra självkritisk analys och åtgärder för att vända utvecklingen.

fredag 30 april 2010

Mod att kliva fram för mänskligare samhälle

Jag skulle önska att vi alla den här våren får modet att kliva fram, våga säga och utrycka det vi verkligen längst där inne känner är rätt! Och vi behöver kliva fram om vi skapa ett mänskligare samhälle! Även om det är obekvämt så behövs det människor idag som har mod och kurage att stå upp för goda värden.
Detta en del av vårtalet som jag höll i Rörvik.
Läs hela talet på denna länk

Prinsessbröllop ingen kommunal angelägenhet

Är deltagande i mottagning 18 juni i Stockholms stadshus för Victoria och Daniel en kommunal angelägenhet? Är det rätt att använda kommuninvånarnas skattepengar för att köpa gåvor till brudparet och bekosta resor och övernattningar med tillbehör för landets kommun- och landstingspolitiker? För mig personligen är svaret ett solklart principiellt nej. I det samtal som vi haft i vår kommunstyrelse har vi ändå valt att utse fullmäktiges ordförande att representera Sävsjö kommun och att han ska ta med symbolisk gåva. Motivet till detta är att vi vill behandla regeringens inbjudan med respekt och att vi bedömer att vi bör vara representerade. För mig som förtroendevald kommunpolitiker är det viktigt att vid alla kommunala beslut ställa sig frågan om detta beslut gagnar kommuns utveckling. Tyvärr finns många exempel där det går snett och där politiker och tjänstemän utnyttjar sitt samhällsuppdrag för egen vinning och förlustelse. Att landets 700 främsta kommunpolitiker ska resa till Stockholm för att under 90 minuter (10 sekunder kontakt med de kungliga per person)i svartkostym överlämna gåvor till brudparet känns för mig främmande och snarats komiskt och definitivt utanför det kommunala uppdraget. Bröllopet är dock en unik händelse och vårt deltagande med fullmäktiges ordförande får för vår kommun bli undantaget som bekräftar regeln.

Enighet om terminalväg

När fullmäktige måndag 26 april skulle besluta om EU-ansökan för byggandet av ny terminalväg så gjorde Socialdemokraterna helt om och ställde upp på Alliansens förslag. Det blev därmed ett helt enigt förslag. Även om kovändningen skedde i sista minuten var det nog ett klokt beslut. Att framöver läggas till last för att stoppat ett så viktigt vägbygge som skapar tillväxt, säker trafik för oskyddade trafikanter med mera hade varit mycket negativt.

onsdag 21 april 2010

Undermålig terminalväg måste åtgärdas

När Stockarydsterminalen utvecklas blir behovet av bättre anslutningsväg allt mer uppenbart. I veckan drog en stor långtradare ner i diket på vägen och det visar att det nu är tid för handling. Framförallt är det de oskyddade trafikanterna som kommer ikläm om inte vägen åtgärdas. Trafikverket säger att korsningen mellan denna, väg 761, och riksväg 30 är en av de farligare. Staten vill inte ta hela kostnaden för vägbygget som blir på ca 46 mkr. Detta är förstås anmärkningsvärt, detta är i allra högsta grad ett statligt ansvar och vi ska inte behöva ta av kommuninvånanrnas pengar för att finansiera vägen. I synnerhet eftersom staten är den stora vinnaren när vi genom terminalen för över stora volymer från gummihjul till järnhjul. Underhållskostnader av vägnätet, olyckstal medmera kan minskas med mindre volym tung trafik på vägarna. Dessutom vinner miljön med mindre koldioxidutsläpp. Det finns nu ett förslag där kommunen, regionförbundet söker EU-medel med 18,5 mkr, kommunen medfinansierar ca 1,5 mkr och Trafikverket tar 26,5 mkr av kostnaden. Det är viktigt att alla tar sitt ansvar och beslutar snarast så vägbygget kan börja! Även sossarna i Sävsjö kommun bör ompröva sitt nej till detta inför fullmäktige 25 april. Ett beslut som inte är enigt kan äventyra hela projektet. Läs om olyckan på denna länk.

söndag 18 april 2010

All time high på Stockarydsterminalen

Veckan som gick var det "All time high" på Stockarydsterminalen. Under planering och byggnation av terminalen så är det klart att en del ibland funderade över om detta verkligen skulle lyckas. Från invigningen 1 september 2008 kan konstateras att terminalen går från klarhet till klarhet. Under det första verksamhetsåret, 2009, så gick 189 tåg från Stockarydstermninalen AB och Stora Enso AB lastade 450 tåg från terminalområdet. Tillsammans förde bolagen över 21000 fordonstransporter från gummihjul till järnhjul. Snacka om succe med en sådan utveckling mitt i en av de värsta lågkonjunkturer som upplevts i modern tid. Stora utmaningar just nu är att få till stånd en ny anslutningsväg från riksväg 30 och att slutföra den utökning som är av området med 22.000 m2 till en total terminalyta på 45.000m2 för Stockarydsterminalen AB. Uppdraget att vara ordförande i detta bolag är minsann ett av de allra roligaste!

Håll Sverigedemokraterna utanför fullmäktige

Det är sorgligt att Sverigedemokraterna nu lanserar en valsedel till kommunfullmäktige i Sävsjö kommun. Det är Arne Årevall och Lars-Eric Gustafsson i Hjälmseryd som är med på listan. Jag är förstås hedrad av att de i sitt valprogram säger att "Vi ska bevaka den politik som bedrivs i kommunen, inte minst av Stefan Gustafsson som sticker ut för mycket". Men jag tycker inte att ett parti med en ideologi som Sverigedemokraternas hör hemma i vår kommuns högsta politiska församling. Partiet försöker nu bli rumsrent genom att nödtorftigt skyla den bruna färgen och genom att lägga ut dimridåer med några populistiska frågor. Men det finns goda skäl att hålla dem borta från kommunens beslutande församlingar. För mig är människovärdesprincipen en grundbult som måste gälla oavsett hårfärg, hudfärg eller ålder. Vi ska inte blunda för att det finns problem till följd av invandring och migration i Sverige och det drabbar av och till även vår kommun. Svensk flyktingpolitik har blivit bättre med Alliansen och handläggningstiderna har kraftigt minskats men det finns mer att göra. Men varje människas unika okränkbara värde ska aldrig ifrågasättas!

Lokala kristdemokrater på inspirerande utbildning

Vi var i helgen med på en stor regional kandidatutbildning för Kristdemokraterna. Från oss i Sävsjö kommun så deltog Gunilla Andersson Vrigstad, Erika Mallander Karlsson Vrigstad, Therese Petersson Sävsjö, Anncatrin Ek Sävsjö tillsammans med mig. Att tillsammans med många andra prata politik är intressant och ger inspiration för valrörelsen. Medmänsklighet, hederlighet och omtanke kombinerat med framtidstro var nyckelord som var genomgående. Inför valet finns många nya kandidater i kommunvalet för oss kristdemokrater. Bland de som deltog i utbildningen är Erika och Anncatrin helt nya namn och Gunilla är nytt förstanamn på Vrigstads valsedel. Vi är stolta över att ha så många och förtroendeingivande kandidater i kommunvalet. Kristdemokraterna i Sävsjö är nu riktigt ordentligt rustade för att klara en valframgång!

söndag 11 april 2010

Det borde finnas familjecentraler i alla kommuner

Sedan ett par år finns en framgångsrik familjecentral i Sävsjö. Med bland annat denna som utgångspunkt har Folkhälsominister Maria Larsson och jag samtalat om att det borde finnas en sådan i varje kommun. I en gemensam insändare skriver vi bland annat "Kan föräldrarna ges ett stöd, växer deras förmåga att ta ansvar för sina barn. Kan föräldrarna ta det ansvaret, främjas barnens fysiska och psykiska hälsa. Att investera för att barn ska få en bra uppväxt är det bästa man kan göra för att förbättra folkhälsan i Sverige. Kristdemokraterna kommer som vanligt att prioritera barnen och deras familjer och arbeta för att familjecentraler ska finnas i varje kommun" Hela skrivningen kan läsas på denna länk

fredag 2 april 2010

Påsken har ett personligt budskap

Påskdagen har jag engagerats som konferencier på en konsert som har påskens budskap som tema. Inför ett sådant uppdrag behöver man fundera lite extra över vad påsken är och betyder för mig. Jag har en personlig tro på Gud och tror på att Jesus är Guds son och då blir påskens budskap starkt för mig som person. Det handlar inte bara om att äta god mat och umgås med min familj även om det också är en stor del av påsken. Att Jesus dog på korset men sedan uppstod igen gör att du och jag kan få leva i gemenskap med Gud och det betyder mycket för mig att veta att det finns en som har omsorg om mig och som finns vid min sida. Min tro är en stor del av mitt liv och något som alltid är en trygghet vad än som händer omkring mig. Nu önskar jag er alla en fin påskhelg fylld med god mat, familj och vänner, men gärna också tid för eftertanke!

Lägg verksamhet och möten ute i länet

I veckan har det förts fram önskemål om mer parkeringar i centrala Sävsjö. Vi som bor i en mindre kommun tar ofta för givet att det ska finnas en ledig och gratis parkeringsplats precis när vi behöver den. Vi har vant oss vid att detta är en av de många fördelarna med mindre orter! I vår stad, Sävsjö, finns goda parkeringsmöjligheter med gratis parkering. När vi emellanåt tvingas besöka lite större städer som Jönköping kan vi konstatera vilket parkeringselände som finns i dessa städer. Det är svårt att hitta parkeringar, det är trånga parkeringsrutor och dyra parkeringsavgifter. Dessutom minskas parkeringsytorna genom att dessa tas i anspråk för byggnation. Jag brukar emellanåt föreslå att regionala möten och konferenser i högre grad borde vara ute i kommunerna och inte i Jönköping. Vi har bättre parkeringsmöjligheter och väl så fina konferensanläggningar som i stora stan. Vi har det också barnvänligt och vackert med alla våra fina planteringar!

Bloggande något för mig?

Efter en hel del funderande och viss vånda har jag bestämt mig för att pröva att blogga. Allt fler verkar lämna bloggande för att ägna tid åt olika andra sociala medier som facebook. För mig känns bloggen som ett bra forum eftersom det är öppet för alla att läsa och det ger mig en chans att direkt och utifrån mitt perspektiv ge min bild av det som händer framförallt i Sävsjö kommun och vår omgivande region. Jag vågar inte lova hur länge jag orkar eller har lust men ambitionen är att åtminstone hålla på fram till valet i september. Det är roligt om Du som läser min blogg väljer att ge en kommentar eller synpunkt!